Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Huvudman

SVA

Samarbetspartners

Uppsala universitet

Finansiär

Formas

Start/Avslut

2019 - 2022

Djurslag

Fjäderfä

Medlemmar

Anna Lundén

Karin Troell

Robert Söderlund

Profylax mot koccidios hos matfågel

Foto: Per Thebo

Sjukdomen koccidios, som orsakas av encelliga intracellulära parasiter tillhörande genus Eimera, är den mest kostsamma sjukdomen för matfågeluppfödningen världen över. Det övergripande syftet med detta projekt är att samla ny kunskap om induktionen av skyddande immunitet mot Eimeria-infektioner hos höns genom att studera värd-parasit interaktioner in vivo (på transkriptom-nivå i parasitinfekterad vävnad och i olika cellfunktionsstudier) i experimentellt infekterade fåglar. Vi kommer att 1) kartlägga vilka proteiner och signalvägar som aktiveras i den infekterade värdcellen och i olika immunceller; 2) identifiera nyckelmekanismer i ett skyddande immunsvar mot parasiterna; 3) identifiera parasitgener/proteiner involverade i induktion av värddjurets immunsvar liksom parasitära mekanismer för att undvika och modulera detta immunsvar. Utifrån resultaten från dessa studier kommer vi inom projektet också att kunna utvärdera adjuvans och nya sub-enhetsvaccin avseende deras kapacitet att inducera ett immunsvar som kan skydda mot koccidios. Projektet kommer sålunda att leda fram till nya metoder att förebygga och kontrollera koccidios i hönsuppfödningen vilket i sin tur kan förbättra djurhälsa och välfärd, de ekonomiska förutsättningarna för matfågeluppfödning och i ett större perspektiv bidra till den globala livsmedelsförsörjningen.

Sidan granskades senast : 2023-01-31