Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Porträtt av Mikael Leijon
Mikael Leijon Forskare, FD, Docent mikael.leijon@sva.se 018-67 43 17

Huvudman

SVA

Finansiär

Anihwa

Start/avslut

2014 - 2016

Samcirkulation av aviära influensavirus och velogena Newcasle disease virus - påverkan på patogenes, immunsvar och förebyggande av sjukdom (NADIV)

Med fokus på H9N2 aviärt influensavirus (AIV) och Newcastle disease virus (NDV) syftar detta projekt till att öka kunskapen om interaktionerna mellan dessa två virus, som visat sig ofta samcirkulerar i fjäderfäpopulationer, och att genom dessa insikter kunna utvärdera diagnostikverktyg och lämpliga vaccinationsmetoder för bättrad diagnostik och kontroll. Ett internationellt team av erfarna forskare från Belgien, Israel, Italien och Sverige kommer att undersöka effekterna av dessa virus tillsammans med avseeende på sjukdomssymptomens svårighetsgrad och virusens patogenicitet, immunsvar mot infektioner och vaccination. Dessutom kommer detta projekt att utvärdera befintliga och nya diagnostiska verktyg för snabb upptäckt av samtidiga infektioner orsakade av AIV och NDV samt för differentiering av infektioner orsakade av fält- eller vaccinstammar.
Sidan granskades senast : 2018-01-02