Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Porträtt av Tanja Strand

Huvudman

SVA

Finansiär

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

Start/avslut

2020 - 2022

Djurslag

Hund

Nötkreatur

Medlemmar

Anna Bonnevie

Emelie Pettersson

Hanna Pettersson

Ola Norman

Sevinc Ferrari

Smittskydd för Frivilliga försvarsorganisationer som har djurkontakt

Foto: Marie Nykvist

Syftet med projektet var att genom ökad kunskap minska riskerna för spridning av infektioner, orsakade av mikroorganismer och antibiotikaresistens mellan djur och mellan djur och människor. Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) startade ett samarbete med Frivilliga försvarsorganisationer (FFO’er) som arbetar med djur. FFO’erna var Svenska Blå Stjärnan (SBS) och Svenska Brukshundklubben (SBK).


Svenska Blå Stjärnan har som samhällsuppdrag att ta hand om djur vid kriser, utbrott av smitta och andra händelser som kan drabba djur. SBS är i förlängningen en viktig part för Sveriges livsmedelsförsörjning vid en kris. Svenska Brukshundklubben utbildar exempelvis räddningshundar för kriser. Räddningshundar kan smittas av infektionssjukdomar vid uppdrag men även vid träning och internationell provverksamhet. Både SBS:s och SBK:s organisation handlar till stor del om utbildning och att upprätthålla kunskap.


I detta projekt identifierade vi kritiska områden hos SBS och SBK där mer kunskap om smittskydd behövdes och där det fanns ett behov att sätta in åtgärder. Förutom att inventera studieplaner och utbildningsupplägg genomförde vi en övning med räddningshundar för att få oss en bild av det befintliga smittskyddet. Nuläges- och behovsanalysen utmynnande i ett utbildningspaket med skräddarsydda smittskyddsfilmer, länkar, inspelade föreläsningar och en checklista för att bedöma smittrisker. Detta innehåll finns samlat under webtjänsten https://ffo-smittskydd.sva.se/.Sidan granskades senast : 2023-06-12