Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Porträtt av Tanja Strand

Huvudman

SVA

Finansiär

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

Start/avslut

2020 - 2022

Områden

Nötkreatur

Hund

Medlemmar

Hanna Pettersson

Elina Åsbjer

Marie Nykvist

Smittskydd för Frivilliga försvarsorganisationer som har djurkontakt

Foto: Marie Nykvist

Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) har startat ett samarbete med Frivilliga försvarsorganisationer (FFO’er) som arbetar med djur. FFO’erna är Svenska Blå Stjärnan (SBS) och Svenska Brukshundklubben (SBK). Syftet med projektet är att genom ökad kunskap minska riskerna för spridning av infektioner, orsakade av mikroorganismer och antibiotikaresistens mellan djur och mellan djur och människor. 

Detta projekt skall identifiera kritiska områden hos SBS och SBK där mer kunskap om smittskydd behövs och eventuellt sätta in åtgärder. Förutom att inventera studieplaner och utbildningsupplägg kommer vi bland annat att öva hur utbildningen fungerar i en krissituation.  

Svenska Blå Stjärnan har som samhällsuppdrag att ta hand om djur vid kriser, utbrott av smitta och andra händelser som kan drabba djur. SBS är i förlängningen en viktig part för Sveriges livsmedelsförsörjning vid en kris. Svenska Brukshundklubben utbildar exempelvis räddningshundar för kriser. Räddningshundar kan smittas av infektionssjukdomar vid uppdrag men även vid träning och internationell provverksamhet. Både SBS:s och SBK:s organisation handlar till stor del om utbildning och att upprätthålla kunskap.
Sidan granskades senast : 2023-01-31