Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Porträtt av Gittan Gröndahl
Gittan Gröndahl Tf statsveterinär, forskare, VMD gittan.grondahl@sva.se 018-67 40 00

Huvudman

SVA

Samarbetspartners

Intervacc

Finansiär

SVA forskningsutlysning

Start/avslut

2022 - 2023

Områden

Häst

Medlemmar

Anna Aspan

Smittspårning av kvarka med molekylärbiologiska metoder

Foto: Jeanette Flensburg

I det föreliggande projektet avses att undersöka samtliga svenska indexfall av kvarka under ett års tid jämte ett urval från tidigare utbrott, med helgenomsekvensering av S. equi samt insamling av demografiska, geografiska och anamnestiska data. Data genereras för karakterisering av stammar och smittspårning som ger underlag för relevanta strategiska bekämpningsinsatser. .

Syftet med studien är att ge svar på följande frågeställningar:
a) om de svenska utbrotten av kvarka idag i huvudsak beror på återkommande nyintroduktion av kvarka från utlandet, och/eller om det förekommer betydande cirkulation av samma eller liknande stammar inom landet, samt
b) om cirkulerande stammar i Sverige matchar det vaccin mot kvarka som finns att tillgå.

Förväntad nytta är att skapa ett viktigt underlag för riskvärdering och riskhantering, vilket har avgörande betydelse för att skapa rätt inriktade förebyggande åtgärder, så som relevant riktade strategiska insatser för att upptäcka och stoppa smittspridning, liksom monitorering av antigen drift vad gäller antigen som används för vaccin mot kvarka.

Sidan granskades senast : 2022-07-04