Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Porträtt av Robert Söderlund
Robert Söderlund Forskare, teknDr robert.soderlund@sva.se 018-67 40 14

Huvudman

SVA

Samarbetspartners

Viltskadecenter

Institutionen för ekologi

Sveriges Lantbruksuniversitet

Finansiär

Kungliga Skogs- och lantbruksakademien, KSLA

Start/Avslut

2022 - 2023

Djurslag

Vilda fåglar

Stora betande fåglar som möjlig källa till spridning av Salmonella och shigatoxinproducerande Escherichia coli (STEC) i livsmedelskedjan

Foto: Santiago Lacarta / Unsplash

Gäss, tranor och sångsvanar har ökat kraftigt i antal i Sverige, och orsakar allt större skördeförluster. Vilda fåglar kan bära sjukdomsframkallande bakterier och utgör en potentiell källa till introduktion av sådana i livsmedelskedjan då de söker föda på åkrar.  I detta pilotprojekt kommer vi i samarbete mellan SVA och Viltskadecenter, SLU, att analysera prover från gäss, tranor och svanar med avseende på STEC och salmonella, två av de vanligaste typerna av bakterier som orsakar svår magsjuka bland människor. Eventuella fynd av bakterier jämförs genom helgenomsekvensering mot bakterier som påträffats i djurfoder, djur och sjuka människor i Sverige och andra länder.

Sidan granskades senast : 2023-03-29