Gå direkt till innehåll

Skåne län

Kartläggning, genomförd 2010-2012, av gårdar spärrade på grund av mjältbrand 1916-1961. Cirka 90 procent av gårdarna var spärrade före 1940, det vill säga för mer än mer än 70 år sedan (beräknat vid tiden för kartläggningen).

Skåne län - tidigare Malmöhus och Kristianstad län.

De är grönmarkerade och det är idag inte sannolikt att mjältbrandsgravarna innehåller några levande bakterier. De blåmarkerade gårdarna har haft fall från 1940 och fram till 1960.

1957 förbjöd Kungliga Veterinärstyrelsen (nuvarande Jordbruksverket) import av benmjöl eftersom man sett samband med utfordring av benmjöl och utbrott av mjältbrand. Efter förbudet minskade antalet utbrott drastiskt i Sverige.  De på kartan orangemarkerade gårdarna hade mjältbrandsfall vid ett flertal tillfällen både före och efter 1940. Två av cirklarna visar sex fall av mjältbrand på samma fastighet. Cirkeln i Nordöstra Skåne representerar utbrott mellan 1928-1931 och ett 1940. Cirkeln på Österlen visar fyra utbrott mellan 1920-1922, ett fall 1939 och ett fall 1944. Cirkeln strax norr om Lund visar tre utbrott mellan åren 1922-1924 och ett 1940.

 

Sidan granskades senast : 2023-06-21