Gå direkt till innehåll

Harpest – smittläge med karta

SVA samlar in rapporter om vilda harar som hittas döda i naturen. Vissa av hararna skickas in till oss för undersökning. Kartan visar rapporterade och undersökta harar.

Lägesbild

Under säsong publicerar vi epidemiologiska lägesbilder utifrån behov. Lägesbilden innehåller beskrivning av aktuell situation samt en analys avseende riskbilden, baserat på tillgänglig information.

Harar som rapporterats in via vårt webbformulär och har en angiven fyndplats är med på kartan.

Kartan visar harar som rapporterats in från 2016-01-01 och fram till i dag. Dra i reglaget för att visa önskat tidsintervall.

  • Harar som har påvisad smitta visas som röd punkt.
  • Undersökta harar som inte bar på harpest visas som blå punkt
  • Platser med grå cirklar visar harar som rapporterats döda i naturen, men där ingen diagnos ställts.

OBS! En del harar kan vara dubbelt registrerade och markerade både som ”grå cirkel” och som ”röd/blå punkt”.

Kartan uppdateras automatiskt en gång per dygn.

Sidan granskades senast : 2024-02-21