Gå direkt till innehåll

Smittskyddsråd till jägare och andra som vistas i skog och mark

Afrikansk svinpest (ASF) finns sedan flera år i vildsvinpopulationen i flertalet länder i Europa och nu även i Sverige.  

Om ni skulle upptäcka döda vildsvin när ni rör er i naturen i Sverige – rapportera detta på rapporteravilt.sva.se 

Om ni skulle upptäcka döda vildsvin när ni rör er naturen utomlands – rapportera om möjligt fynden till lokala veterinära myndigheter, detta gäller oavsett om landet eller området redan är känt smittat eller inte. 

Vildsvin som är smittade med afrikansk svinpest har virus i alla delar av kroppen med högst koncentration i blodet. Viruset kan överleva länge om det skyddas av blod eller annat organiskt material. Smittan kan spridas med människor och utrustning som kontaminerats av till exempel blod från smittade vildsvin. Det är därför viktigt att ha rutiner som hindrar att man för med sig smitta mellan olika områden. Man kan tänka på ett skogs-/jaktområde som om det vore en djurbesättning och använda liknande smittskyddsrutiner som mellan olika besättningar. Dessa rutiner kan man använda även om inga fall ännu upptäckts i de områden man besöker. 

Rutinerna nedan är skriva för jägare, men passar också för andra som rör sig i skog och mark: 

  • Rengör utrustning, kläder och stövlar, tvätta helst kläder i maskin. Man kan också lägga kläder och utrustning i bastu, över 60 grader i 30 minuter. 
  • Rengör jakthundens utrustning, halsband, västar med mera. Tvätta hunden ren. 
  • Se till att kött eller obehandlade troféer inte kommer i kontakt med vildsvin. 
  • Vänta 48 timmar efter jaktresa eller besök i utländsk grisbesättning innan du besöker någon gård med grisar, innan du hanterar foder för vildsvin eller besöker dylik utfodringsplats. 
Sidan granskades senast : 2023-09-06