Gå direkt till innehåll

Skicka in prov

CWD lyder under epizootilagen och det är viktigt att sjukdomen upptäcks tidigt. Därför ska kliniska misstankar hos hjortdjur fortsatt alltid anmälas för att kunna provtas och följas upp.

Skyldigheten gäller både frilevande och hägnade hjortdjur av följande arter: älg, rådjur, kronvilt, dovvilt och ren

Rapportera om du ser ett hjortdjur med minst ett av följande symtom: avmagring, rörelsestörning, avvikande beteende, ökad salivering eller urinering

Du anmäler dessa observationer via formuläret rapporteravilt.sva.se.

Vid eventuell provtagning ute i fält kan länkarna nedan användas för instruktioner om både provtagning och inskickande av prov för olika kategorier av provtagare.

Packa och skicka hjärnstam och lymfknutor. Film: SVA

Sidan granskades senast : 2022-03-29