Gå direkt till innehåll

Övervakning av Salmonella choleraesuis hos vildsvin

Med anledning av ett utbrott av Salmonella choleraesuis i en grisbesättning i Skåne i september 2020 inleddes en undersökning av frilevande vildsvin som en del i smittspårningsarbetet och för att få en uppfattning om denna salmonella förekommer i vildsvinspopulationen, och i så fall hur utbredd den är. Utbrottet hos gris var det första på 40 år och kunskap om smittläget hos vildsvin behövs för att förhindra spridning.

Alla vildsvin som kommer in till obduktion provtas för salmonella, oavsett var i landet det hittats. Provinsamling från frilevande vildsvin fällda vid jakt pågår i Skåne med anledning av utbrottet på gris, och i Södermanland där salmonellatypen upptäcktes hos hägnade vildsvin i samband med sjukdom hos djuren. Övervakningen av Salmonella choleraesuis hos frilevande vildsvin kommer stegvis utökas över landet under 2021-22 med målsättningen att omfatta samtliga län med betydande vildsvinsstam. I övervakningen kan även andra salmonellatyper hittas, och de redovisas separat i diagrammet för respektive jaktvårdskrets.  

På kartan nedan visas provtagna vildsvin per jaktvårdskrets. En vildsvinsikon på jaktvårdskretsen visar att det finns provtagna vildsvin där. Om S. choleraesuis påvisats i kretsen är ikonen röd. Om man för muspekaren över en vildsvinsikon visas ett diagram över provtagningsresultaten i kretsen. Provtagningsresultaten visas som ”Ej påvisad”, ”Övrig salmonella” om annan salmonellatyp hittats eller ”S. choleraesuis”. Om man inte markerar något område, visar diagrammet samtliga provtagna vildsvin som redovisas på kartan.

Karta

I den översta tabellen visas en sammanställning av samtliga i övervakningen undersökta vildsvin, och under denna visas en tabell över de vildsvin som ännu inte har en kartposition. Dessa ingår alltså i totalantalet, men visas inte på kartan.