Gå direkt till innehåll

Övervakning av Salmonella Choleraesuis hos vildsvin

Med anledning av ett utbrott av Salmonella Choleraesuis i en grisbesättning i Skåne i september 2020 inleddes en undersökning av frilevande vildsvin som en del i smittspårningsarbetet. Utbrottet hos gris var det första på 40 år och mer kunskap om smittläget hos vildsvin behövs för att förhindra spridning. Övervakningen av salmonella hos vildsvin fällda vid jakt fortgår under 2024. Sjuka eller självdöda vildsvin som kommer in till obduktion eller provtas i fält undersöks fortsatt för salmonella i syfte att upptäcka förekomst av S. Choleraesuis i vildsvinsstammen.

På kartan nedan visas provtagna vildsvin per jaktvårdskrets. Observera att tidslinjen i kartans överkant kan anpassas för att visa den period man är intresserad av genom att dra datummarkeringarna till önskat intervall. En vildsvinsikon på jaktvårdskretsen visar att det finns provtagna vildsvin där. Om S. Choleraesuis påvisats i kretsen är ikonen röd. Om man för muspekaren över en vildsvinsikon visas ett diagram över provtagningsresultaten i kretsen. Provtagningsresultaten visas som ”Ej påvisad”, ”Övrig salmonella” om annan salmonellatyp hittats eller ”S. Choleraesuis”. Om man inte markerar något område, visar diagrammet samtliga provtagna vildsvin som redovisas på kartan.

Karta

 

I den översta tabellen visas en sammanställning av samtliga i övervakningen undersökta vildsvin under vald tidsperiod. Under denna visas en tabell över de vildsvin som ännu inte har en kartposition. Dessa ingår alltså i totalantalet, men visas inte på kartan.

Sidan granskades senast : 2024-01-17