Gå direkt till innehåll

Övervakning av West Nile-virus och Usutu-virus

Sommartid under åren 2019 till 2022 har riktade studier gjorts på vilda svenska fåglar för att kartlägga om West Nile-virus (WNV) och Usutuvirus (USUV) finns i landet.

Båda dessa virus sprids med myggor, men endast Usutu-virus har påvisats i Sverige. Särskilt flyttfåglar kan träffa på infekterade myggor när de flyttar söderut under vintern och kan på så sätt ta med sig viruset tillbaka till Sverige. Bägge virusen drabbar vilda fåglar men kan också smitta till människor och när det gäller West Nile-virus orsaka allvarlig sjukdom hos hästar.

West Nile- och Usutuvirus drabbar olika fåglar

West Nile virus finns framför allt i södra och centrala Europa men sprider sig och har under senare år även förekommit i norra Tyskland. Usutuvirus har spridit sig norrut. Det finns södra Europa men också i Nederländerna, Tyskland och England.

Ett fynd av Usutuvirus gjordes 2019 på en koltrast från Öland .

Bägge virusen drabbar ett stort antal fågelarter men större dödligheter orsakade av West Nile-virus har bland annat setts hos kråkfåglar och rovfåglar och Usutu-virus har orsakat hög dödlighet hos trastar och ugglor. Även människor kan smittas från infekterade myggor.

Övervakning av döda fåglar hjälp för att upptäckts viruset

Övervakning av döda fåglar är ett effektivt sätt att tidigt upptäcka förekomst av West Nile-Virus och Usutuvirus. Därför är det av stort intresse för oss att få in rapporter om fågeldöd via formuläret rapporteravilt.sva.se. Särskillt intressanta är de arter som vanligen drabbas, men även andra arter såsom tättingar kan ha dessa virus.

Sidan granskades senast : 2024-02-27