Gå direkt till innehåll

Övervakning av West Nile-virus och Usutu-virus

Vi har en riktad studie på svenska fåglar som kartlägger om West Nile-virus (WNV) och Usutuvirus (USUV) finns i landet.

Studien har varit återkommande varje år, övervakningen började 2019 och pågår varje år under sommarhalvåret.

Båda dessa virus sprids med myggor, men endast Usutu virus har påvisats i Sverige. Särskilt flyttfåglar kan ha träffat på infekterade myggor när de flyttat söderut under vintern och på så sätt ta med sig viruset tillbaka till Sverige.

West Nile- och Usutuvirus drabbar olika fåglar

West Nile virus finns framför allt i södra och centrala Europa men har även förekommit i norra Tyskland. Usutuvirus har spridit sig norrut. Det finns i Nederländerna, Tyskland och England.

Ett fynd av Usutuvirus gjordes 2019 även på en koltrast från Öland . Det drabbar främst kråkfåglar och rovfåglar. Även människor kan smittas från infekterade myggor.

Övervakning av döda fåglar hjälp för att upptäckts viruset

Övervakning av döda fåglar är ett effektivt sätt att tidigt upptäcka förekomst av West Nile-Virus och Usutuvirus. Därför är det av stort intresse för oss att få in rapporter om fågeldöd via formuläret rapporteravilt.sva.se. Särskillt intressanta är de arter som vanligen drabbas, men även andra arter såsom tättingar kan ha dessa virus.

Sidan granskades senast : 2022-09-16