Gå direkt till innehåll

Lake Trout herpesvirus/Epizootic Epiteliotropic Disease (EED) hos fisk

Salmonid herpesvirus-3

Fisk

Lake Trout Herpesvirus-Epizootic Epiteliotropic Disease (EED) är hittills endast påvisad på Kanadaröding (Salvelinus namaycush). Utbrott har förekommit upprepade gånger i Lake Michigan och Lake Superior sedan mitten på 1980-talet. Viruset kallas även Salmonid herpesvirus-3.

Anmälningspliktig :

Ja

Epizooti :

Nej

Zoonos :

Nej

Förekomst

Sjukdomen drabbar yngel och årsgammal fisk av arten Kanadaröding. Studier av atlantlax (Salmo salar), öring (S. trutta), regnbåge (Onchorhynchus mykiss), bäckröding (S. fontinalis) och kungslax (O. tschawytscha) visar att dessa arter inte är känsliga.

Symtom

Inkubationstiden är 714 dagar. Sjukdomen uppträder med plötslig dödlighet utan några övriga symtom. Därefter kommer en period med varierande symtom som inappetens, letargi och ataxi hos kvarvarande fisk. Drabbade individer kan simma i spiral och ha perioder av hyperexitation. En ökad slemproduktion i huden, blödningar i ögonen samt sekundär svampinfektion är vanligt förekommande. Mortaliteten kan vara nästan 100 procent hos yngel. Vid obduktion syns inga tydliga inre symptom. Histologiskt ses endast hyperplasi i hudens yttersta lager (epidermis). Drabbade hudceller är svullna och har en stor kärna.

Etiologi och patogenes

Infektionsagens

DNA-virus tillhörande familjen Herpesviridae

Infektionsport

Via hud

Spridning i djuret

Sannolikt systemisk då viruset kunnat påvisas i romvätska 

Smittvägar

Horisontellt, via direktkontakt och via vatten. Vertikal smitta kan inte uteslutas då viruset påvisats i romvätska.

Överlevnad

-

Provtagning och diagnostik 

Ring laboratoriet vid misstanke, innan provtagning görs. Diagnos ställs via histologi och PCR. Hel, nydöd fisk kan skickas. Alternativt tas hudbitar och fixeras i formalin (för histologi) samt 7095 procent etanol (för PCR). PCR kan även göras från frusen fisk.

Observera smittrisken, all utrustning som varit i kontakt med fisken eller fiskodlingen ska saneras och desinficeras. Inga besök på annan fiskodling får utföras samma dag.

Behandling, profylax och restriktioner

Terapi och vaccin saknas.

Sjukdomen är inte listad av OIE (World Organization for Animal Health) eller EU, men är ändå anmälningspliktig då den i dagsläget inte förekommer i Sverige. Misstänker man förekomst av denna sjukdom ska länsveterinär och Jordbruksverket omedelbart informeras.

Hitta på denna sida

    Senast uppdaterad : 2019-11-22