Gå direkt till innehåll

Karta över harpest

SVA samlar in rapporter om vilda harar som hittas döda i naturen. Vissa av hararna skickas in till oss för undersökning. Kartan visar rapporterade och undersökta harar.

Harar som rapporterats in via vårt webbformulär och med angiven fyndplats är med på kartan.

 

Karta

Uppdaterad: 2020-08-05 kl. 06:26

Kartan visar harar som rapporterats in från 2016-01-01 och fram till i dag. Dra i markören ovanför kartan för att byta sexmånadersintervall. Undersökta harar som inte bar på harpest visas som blå punkt, medan harar som har påvisad smitta visas som röd punkt. Grå punkter visar harar som rapporterats döda i naturen, men där ingen diagnos ställts. Klicka på rutan med ”i”-knappen i kartans högra nederkant för att se när kartan senast uppdaterades.

OBS! En del harar kan vara dubbelt registrerade och markerade både som ”grå punkt” och som ”röd/blå punkt”.

Kartan uppdateras automatiskt en gång per dygn.

 

För information om fall av harpest i tabellformat: