Gå direkt till innehåll

Sjukdomar hos get

Getter kan drabbas av en mängd olika endemiska sjukdomar.

Här presenteras sjukdomar och sjukdomstillstånd som kan drabba get, främst sjukdomar som orsakas av infektion med virus, bakterier och parasiter eller av brister i utfodringen. De kan ge olika sjukdomsbild beroende på vilken åldersgrupp som drabbas. Exempel på detta är CAE-virus som kan ge olika symtom hos killingar och vuxna getter, bakteriesjukdomen listerios hos främst vuxna getter och CCN som är en utfodringsorsakad sjukdom hos främst unga getter.

Du som är djurägare bör kontakta en praktiserande veterinär om ditt djur blir sjukt. Du som är veterinär kan konsultera SVA:s experter rörande frågor som främst rör infektionssjukdomar.

Resultat