Gå direkt till innehåll

Sjukdomar hos ren

Renar i Fennoskandia har generellt en mycket god hälsa. Här presenteras sjukdomar och sjukdomstillstånd som kan drabba ren.
Du som djurägare bör kontakta en praktiserande veterinär om ditt djur blir sjukt.
Du som veterinär kan konsultera SVA:s experter rörande frågor som främst rör infektionssjukdomar.

Resultat