Gå direkt till innehåll

Parasiter hos fjäderfä

Det finns många yttre och inre parasiter som kan angripa fjäderfän. Nedan listas ett urval parasitarter som förekommer bland fjäderfän i Sverige.

Förekomsten av de olika parasitarterna i Sverige är ofta ofullständigt känd. Uppgifterna om förekomsten bygger på SVA:s diagnostiska verksamhet och bör ses som en uppskattning.

 

Ektoparasiter (yttre parasiter)

Latinskt namn Svenskt namn Förekomst i Sverige
Knemidocoptes mutans Fotskabbskvalster Vanlig bland hobbyhöns
Dermanyssus gallinae Röda hönskvalster Vanlig bland värphöns och hobbyhöns
Ornithonyssus sylviarum Nordligt hönskvalster Förekommer i hobbyflockar (tamhöns och kalkon)
Megnina ginglymura Fjäderkvalster Förekommer i hobbyflockar (tamhöns)
Laminosioptes cysticola Cystkvalster Förekommer i hobbyflockar (tamhöns)
Epidermoptidae Hudkvalster Förekommer i hobbyflockar (tamhöns)
Ceratophyllus gallinae Fågelloppa syn. hönsloppa Förekommer i hobbyflockar
Menopon gallinae
Fjäderskaftlus Vanlig i hobbyflockar (tamhöns)
Menacanthus stramineus Kroppslus Förekommer i hobbyflockar (tamhöns)
Cuclotogaster heteropaplus
Huvudlus Förekommer i hobbyflockar

 

   
Goniocotes gallinae
Dunlus Förekommer i hobbyflockar
Ixodes ricinus Vanlig fästing Förekommer i hobbyflockar

Endoparasiter (inre parasiter) – tarmmaskar

Latinskt namn Svenskt namn Förekomst i Sverige
Ascaridia galli Spolmask Vanlig (hobbyhöns, värphöns, förekommer bland avelshöns).
Heterakis gallinarum Blindtarmsmask Vanlig (hobbyfjäderfän och värphöns)
Capillaria spp. Hårmask Förekommer i hobbyflockar
Amidostomum anseris Magmask hos tamgås Förekommer i hobbyflockar (tamgås)
Raillietina spp. Bandmask Förekommer i hobbyflockar (tamhöns)

Endoparasiter (inre parasiter) – maskar i andra organ

Latinskt namn Svenskt namn Förekomst i Sverige
Syngamus trachea Gapmask Förekommer i hobbyflockar och i viltuppfödning

Endoparasiter (inre parasiter) –

protozoer

Latinskt namn Svenskt namn Förekomst i Sverige
Eimeria spp. Koccidier hos tamhöns och kalkon Vanlig bland tamhöns och kalkoner.
Eimeria truncata  Koccidie hos tamgås (orsakar njurkoccidios) Förekommer (kalkon)
Histomonas meleagridis Svenskt namn saknas (orsakar sjukdomen histomonosis) Förekommer i småskaliga kalkonflockar och i hobbyflockar med kalkoner och påfågel. Ett fall känt i Sverige bland kommersiella värphöns.
Cryptosporidium spp. Kryptosporidie Sporadisk förekomst
Trichomonas gallinae Svenskt namn saknas (orsakar sjukdomen ”gulknopp”) Sporadisk förekomst
Entamoeba spp. Svenskt namn saknas Påvisad (struts)
Leucocytozoon spp. Svenskt namn saknas (orsakar sjukdomen leukocytozoonos) Förekommer (tamgås, tamanka och myskanka)
Sidan granskades senast : 2024-04-22