Gå direkt till innehåll

Parasiter hos fjäderfä

Det finns en lång rad yttre och inre parasiter som kan angripa fjäderfän. Nedan listas de vanligaste arterna som angriper fjäderfän i Sverige. I Sverige är parasitproblem vanligast hos hobbyfjäderfän, i vilthägn och bland värphöns.

Observera att listorna inte är fullständiga. Förekomsten av de olika parasitarterna i Sverige är ofta oklar eller ofullständigt känd eftersom systematiska undersökningar sällan utförs. Uppgifterna om förekomsten bygger därför i första hand på SVA:s diagnostiska verksamhet och bör ses som en uppskattning.

Ektoparasiter (yttre parasiter)

Latinskt namn Svenskt namn Förekomst i Sverige
Knemidocoptes mutans Fotskabbskvalster Vanlig i hobbybesättningar
Dermanyssus gallinae

Röda hönskvalster syn. blodsugande hönskvalster

Vanlig,  främst hos värphöns och hobbyhöns
Ornithonyssus sylviarum Svenskt namn saknas

Förekommer sporadiskt i hobbyflockar (höns och kalkon)

Megnina ginglymura Fjäderkvalster Påvisas sporadiskt (hobbyhöns)
Laminosioptes cysticola Cystkvalster Påvisas sporadiskt (hobbyhöns)

Epidermoptidae/Apionacaridae

Hudkvalster Påvisas sporadiskt (hobbyhöns)
Ceratophyllus gallinae

Fågelloppa syn. hönsloppa

Påvisas sporadiskt (hobbyfjäderfä)

Menopon gallinae

Fjäderskaftlus Vanlig (hobbyfjäderfän)
Menacanthus stramineus Kroppslus Påvisas sporadiskt (hobbyhöns)

Cuclotogaster heteropaplus

Huvudlus Påvisas sporadiskt (hobbyhöns)

Goniocotes gallinae

Dunlus Påvisas sporadiskt (hobbyhöns)
Ixodes ricinus Vanlig fästing Påvisas sporadiskt (hobbyhöns)

 

Endoparasiter (inre parasiter) - tarmmaskar

Latinskt namn Svenskt namn Förekomst i Sverige
Ascaridia galli Spolmask Vanlig (hobbyhöns och värphöns). Sporadisk förekomst i kommersiella avelsbesättningar, höns.
Heterakis gallinarum

Blindtarmsmask    

Vanlig (hobbyfjäderfän), sporadisk förekomst (värphöns)

Capillaria spp. Hårmask Påvisas sporadiskt (hobbyfjäderfän)
Amidostomum anseris Magmask hos tamgås

Påvisas sporadiskt (hobbybesättningar)

Raillietina spp.

Bandmask

Påvisas sporadiskt (hobbyfjäderfän)

 

Endoparasiter (inre parasiter) - maskar i andra organ

Latinskt namn Svenskt namn Förekomst i Sverige
Syngamus trachea           Gapmask                  Påvisas sporadiskt (hobbyfjäderfän)

 

Endoparasiter (inre parasiter) - protozoer

Latinskt namn Svenskt namn Förekomst i Sverige
Eimeria spp. Koccidier hos tamhöns och kalkon Vanligt förekommande
Eimeria truncata Koccidie hos tamgås (orsakar njurkoccidios) Påvisas sporadiskt (hobbyfjäderfän)
Histomonas meleagridis Svenskt namn saknas Orsakar sjukdomen histomoniasis (syn. blackhead) hos kalkon. Förekommer sporadiskt (småskaliga flockar/hobbyflockar/kalkon och påfågel).

Cryptosporidium spp.

Kryptosporidie Påvisas sporadiskt (hobbyfjäderfä)

Trichomonas gallinae

Svenskt namn saknas Orsakar "gul knopp" hos bland annat duva och tamhöns. Ovanligt hos fjäderfän i Sverige.

Entamoeba spp.

Svenskt namn saknas Påvisad (struts)
Leucocytozoon spp. Svenskt namn saknas Utbrott förekommer (tamgås, tamanka och myskanka)
Senast uppdaterad : 2019-11-23