Gå direkt till innehåll

Statsepizootologen kommenterar

Blogg
 • 2024-04-18 | Karl Ståhl

  Utbrott av blåtunga serotyp 3 i Europa

  I september 2023 upptäcktes en för Europa ny variant av blåtungevirus, BTV3, hos får och nötkreatur i Nederländerna. Viruset spreds snabbt över hela landet och gav upphov till ett omfattande utbrott med allvarlig sjukdom och relativt hög dödlighet i drabbade besättningar.


  Nötkreatur
  Får
 • 2024-04-08 | Karl Ståhl

  Fågelinfluensa konstaterad hos mjölkkor i USA

  Fågelinfluensa har konstaterats på flera anläggningar med mjölkkor i USA. Det är första gången som högpatogen fågelinfluensa bekräftats efter naturlig infektion hos nötkreatur.


  Nötkreatur
  Fågelinfluensa
 • 2023-08-24 | Karl Ståhl

  Negativ utveckling av afrikansk svinpest-situationen i Europa

  Under 2022 minskade för första gången sedan afrikansk svinpest, ASF, introducerades till EU det totala antalet rapporter till EU:s rapporteringssystem ADIS. Tyvärr har denna positiva trend nu vänt. Under 2023 har vi sett mer än tusen utbrott i grisbesättningar på Balkan, samt fortsatt allvarliga smittspridningslägen i Rumänien och Italien.


  Gris
  vildsvin
  Afrikansk svinpest
  Smittspridning
  ASF
 • 2023-08-04 | Karl Ståhl

  Fågelinfluensa på flera gårdar med djur för pälsproduktion i Finland

  Fågelinfluensan har under sommaren 2023 drabbat finska pälsdjurbesättningar. Smittan bedöms komma från måsfåglar, som varit hårt drabbade av fågelinfluensan. Arbetet med bekämpning och stärkt biosäkerhet pågår. 


  mink
  räv
  vilda fåglar
  Smittspridning
  Fågelinfluensa

Prenumerera på bloggen

Om Bloggen

Prenumerera på bloggen