Gå direkt till innehåll

Statsepizootologen kommenterar

Blogg
 • 2021-09-24 | Karl Ståhl

  Rabies inom EU – hur står det till?

  I dagarna kom det rapporter från Tyskland om ett fall av rabies hos en hund illegalt införd från Turkiet, via Bulgarien. Den åtta veckor gamla valpen blev behandlad på klinik i Bremen innan den dog och hundens ursprung var inledningsvis inte känt. Symtom tillsammans med en utökad sjukdomsberättelse där ursprunget blev klart föranledde att hunden kunde undersökas för och bekräftas smittad med rabies.


  hund
  Rabies
 • 2021-07-16 | Karl Ståhl

  Afrikansk svinpest på tamgrisar i Tyskland

  Tyska myndigheter rapporterade den 16 juli 2021 att afrikansk svinpest (ASF) har bekräftats i två tamgrisbesättningar, i ett av de områden i östra Tyskland där smittan redan finns i vildsvinstammen.


  Gris
  ASF
 • 2021-07-12 | Karl Ståhl

  Högpatogen fågelinfluensa - med anledning av nyligen rapporterat utbrott i Danmark

  I veckan rapporterades ett nytt fall av fågelinfluensa i Danmark i en besättning med cirka 40 000 fåglar. Med anledning av utbrottet skrivs denna korta uppdatering av läget och påminnelse om att fortsatt undvika direkt och indirekt kontakt mellan vilda fåglar och fjäderfän.


  vilda fåglar
  Fjäderfä
  Högpatogen fågelinfluensa
  Utbrott
 • 2021-06-23 | Karl Ståhl

  Högre risk för introduktion av afrikansk svinpest i vissa områden

  I en ny rapport från SVA presenteras en riskartläggning avseende sannolikheten för att afrikansk svinpest (ASF) ska introduceras och etableras i vildsvinsstammen i olika delar av Sverige. Sedan tidigare har vi gjort bedömningen att sannolikheten för introduktion till landet är förhöjd men på en låg nivå, och den bedömningen kvarstår. Resultaten från riskkartläggningen visar dock att det finns stora skillnader mellan olika delar av landet, och att det går att identifiera geografiska områden för vilka sannolikheten är högre. 


  Vilda djur
  Vildsvin
  ASF
 • 2021-04-13 | Karl Ståhl

  Fortsatta fynd av fågelinfluensa på vilda fåglar, ännu inte läge för lättnader av restriktioner

  Som framgått i tidigare inlägg har säsongens utbrott av högpatogen fågelinfluensa (HPAI) varit det mest omfattande någonsin i Sverige. Det har i skrivande stund dock gått över två veckor sedan det senaste positiva fallet på tamfjäderfä i Sverige och vi hoppas att denna trend håller i sig.  Jordbruksverket har bett SVA om en bedömning av risken för tamfjäderfä i landet och vi har blivit kontaktade av många djurägare som också undrar över risken.


  vilda fåglar
  Högpatogen fågelinfluensa

Prenumerera på bloggen

Om Bloggen

Prenumerera på bloggen