Gå direkt till innehåll

Statsepizootologen kommenterar

Blogg
 • 2022-05-06 | Karl Ståhl

  Afrikansk svinpest i Rom

  Italienska myndigheter rapporterade den 5 maj 2022 att afrikansk svinpest (ASF) har bekräftats hos ett dött vildsvin som hittats i ett naturreservat norr om Rom.


  Gris
  vildsvin
  ASF
 • 2021-11-19 | Karl Ståhl

  Afrikansk svinpest i ett nytt område i Tyskland

  Tyska myndigheter rapporterade den 16 november 2021 att afrikansk svinpest (ASF) har bekräftats från en tamgrisbesättning i Tyskland. Besättningen ligger utanför de tidigare drabbade områdena i Tyskland och innebär att restriktionsområdet utökas till att omfatta ytterligare en förbundsstat.


  Gris
  vildsvin
  ASF
 • 2021-07-16 | Karl Ståhl

  Afrikansk svinpest på tamgrisar i Tyskland

  Tyska myndigheter rapporterade den 16 juli 2021 att afrikansk svinpest (ASF) har bekräftats i två tamgrisbesättningar, i ett av de områden i östra Tyskland där smittan redan finns i vildsvinstammen.


  Gris
  ASF
 • 2021-06-23 | Karl Ståhl

  Högre risk för introduktion av afrikansk svinpest i vissa områden

  I en ny rapport från SVA presenteras en riskartläggning avseende sannolikheten för att afrikansk svinpest (ASF) ska introduceras och etableras i vildsvinsstammen i olika delar av Sverige. Sedan tidigare har vi gjort bedömningen att sannolikheten för introduktion till landet är förhöjd men på en låg nivå, och den bedömningen kvarstår. Resultaten från riskkartläggningen visar dock att det finns stora skillnader mellan olika delar av landet, och att det går att identifiera geografiska områden för vilka sannolikheten är högre. 


  Vilda djur
  Vildsvin
  ASF

Prenumerera på bloggen

Om Bloggen

Prenumerera på bloggen