Gå direkt till innehåll
Statsepizootologen kommenterar
Blogg

Afrikansk svinpestvirus i ryskt bacon

Ryska myndigheter har hittat afrikansk svinpestvirus i inhemskt producerat bacon på en marknad som hölls i slutet av september. Produkten var producerad i ett område där man inte konstaterat några fall av afrikansk svinpest. Det är därför troligt att kött från ett smittat område köpts in till företaget.

Smittat kött och charkprodukter av fläskkött är den viktigaste spridningsvägen för afrikansk svinpest till nya områden och fyndet i Ryssland visar att risken att föra med sig afrikansk svinpestvirus i kött från Ryssland är reell.

Afrikansk svinpest har spridits mer eller mindre okontrollerat i Ryssland sedan sjukdomen konstaterades i grannlandet Georgien 2007 och Ryssland har rapporterat ca 300 utbrott sedan dess. Dessutom meddelade grannlandet Ukraina att man påvisat sjukdomen i augusti i år. Spridningen till nya områden har i huvudsak skett genom smittat kött.

Afrikansk svinpest är en mycket smittsam sjukdom och det är av största vikt att mat- och andra produkter från svin och vildsvin inte tas från infekterade områden . Det är därför förbjudet för privatpersoner att föra in kött eller köttprodukter från länder utanför EU och från smittade områden inom EU.  Det är också av samma anledning förbjudet att utfodra grisar med animaliskt matavfall inom EU.

Förutom med smittat kött kan sjukdomen spridas med smittade djur (även vildsvin) och indirekt via bristfälligt rengjorda transportbilar och redskap samt med personer som rör sig mellan besättningar.

Goda smittskyddsrutiner som tillämpas kontinuerligt avseende utfodring, personal och besökare är mycket viktigt för att fortsatt hålla svenska grisbesättningar fria från afrikansk svinpest. 

Prenumerera på bloggen

Om Bloggen

Prenumerera på bloggen