Gå direkt till innehåll
Statsepizootologen kommenterar
Blogg

Efsarapport om ebolavirus

Statsepizootologen kommenterar en färsk Efsarapport om faktorer som verkar pådrivande för överföring av ebolavirus från djur till människa i Västafrika.

Tre typer av flygande hundar (stora fladdermöss) anses vara reservoar för ebolavirus i Västafrika. De bär på virus men blir själva inte sjuka, och är de enda levande djurslag som ebolavirus kunnat isoleras från. Men det finns indikationer att även andra fladdermusarter kan vara bärare. De vilda djurarter som i likhet med människor setts insjukna och dö av infektionen är gorillor, schimpanser och dykarantiloper.

En expertgrupp bestående av bland andra veterinärer, läkare, epidemiologer, sociologer och biologer har tillsammans analyserat tillgänglig litteratur för att se samband och orsaker till spridning av ebolavirus från möjliga reservoarer. Gruppens breda sammansättning var en förutsättning för det holistiska perspektiv som eftersträvades. På grund av begränsat faktaunderlag kan observationer göras men inga säkra slutsatser dras.

De viktigaste faktorerna för överföring av ebolavirus från reservoarer eller sjuka djur till människa tycks vara skogsavverkning samt jakt. Orsakskedjor som kunde identifieras visade att skogsavverkning ledde till förändringar i ekosystem genom att tillgängligheten till djupare delar av skogen ökade genom trädfällning och vägbyggen. Även uppodling av mark för oljepalm gjorde att arbetskraft strömmade till. Detta betyder att nya kontaktytor för människor och flygande hundar skapats. Ökad efterfrågan på torkat kött som är en billig proteinkälla för fattiga har lett till ökad jakt av vilda djur och tillgänglighet på byte har också ökat genom skogsavverkningen. Både fladdermöss och flera aparter jagas för sitt kött.

En intressant iakttagelse är att grisar som har sitt ”eget” ebolavirus (Reston Ebola virus REBOV) även kan infekteras experimentellt med humanpatogent ebolavirus (ZEBOV), bli kliniskt sjuka och till och med utsöndra virus via utandningsluft. I Kongo har man vid tre olika utbrott, 2007, 2012 och 2014 sett att strax innan sjukdomen bröt ut bland människor så hade mängder av grisar dött. En ökad grisproduktion i skogsnära områden har också det skapat en större kontaktyta mellan grisar och flygande hundar.

Det enda djurslag som man funnit ebolaantikroppar på är hund. Fynd av antikroppar tyder på genomgången infektion, men det finns inga rapporter om att hundar och katter visat kliniska symtom, eller spridit virus till människa. Vare sig i Afrika eller annanstans. Det finns inte heller några experimentella infektioner gjorda på sällskapsdjur. 

Men, förekomst hos djur har en underordnad betydelse för spridning av ebola. Lokal kontakt med reservoardjur eller sjuka djur är endast en startpunkt för en human ebolaepidemi eftersom en infekterad människa då sjukdomen brutit ut snabbt kan sprida virus vidare inom en familj eller till en vidare krets genom att ha hunnit resa till annan plats. 

Läs mer hos andra

Efsa:s rapport Drivers for occasional spillover event of Ebola virus

Prenumerera på bloggen

Om Bloggen

Prenumerera på bloggen