Gå direkt till innehåll
Statsepizootologen kommenterar
Blogg

EU önskar hårdare tag mot djursmuggling

En glädjande nyhet är att det nu på EU-nivå har uppmärksammats vilken fara smuggling av hundvalpar utgör. Illegal försäljning av attraktiva raser som chihuahua och fransk bulldog men även labradorer uppges öka stort inom EU. Förutom att smugglingen ofta sker under hemska och djurplågande former innebär den också en ökad risk för spridning av sjukdomar, inte minst rabies.

Foto: iStock Photo

En glädjande nyhet är att det nu på EU nivå har uppmärksammats vilken fara smuggling av hundvalpar utgör. Illegal försäljning av attraktiva raser som chihuahua och fransk bulldogg men även labradorer uppges öka stort inom EU. Förutom att smugglingen ofta sker under hemska och djurplågande former innebär den också en ökad risk för spridning av sjukdomar, inte minst rabies.

Ett skrämmande exempel på hur insmugglade valpar kan bli ”svenskfödda” kom häromdagen till min kännedom. Att smugglade valpar säljs över Internet och andra vägar som borde signalera till köparen att något är fel har länge varit känt. Men nu kommer uppgifter om att det finns smugglare som har nya knep för att föra in omärkta valpar till Sverige för att sedan kunna sälja dom som svenskfödda. Det gör det svårare för den besiktigande veterinären och den omsorgsfulle köparen att genomskåda. Tullverket uppger att det är vanligt att det utländska ID chipet tejpas fast på undersidan av halsbandet och väl inne i landet tas halsbandet av och valpen kan så ID märkas med svenskt chip och säljas som svenskfödda; de uppges då vara väldigt lättsålda och omöjliga att spåra till utlandet. Tullen har även gjort fynd av pass och ifyllda vaccinationshandlingar dumpade i papperskorgar före tullpassage. Tillsammans med passen hittar man oanvända chip med de nummer som finns i passen. Tullen drar slutsatsen att det är enkelt att få tag i både chip och ”in blanco” ifyllda pass i utlandet.  För att stärka intrycket att vapen är född i Sverige har säljaren en digivande tik som får rollen ”som alla valpars mamma” och kan visas upp för hugade valpköpare.

EU-parlamentet uppger i en artikel i Svenska Dagbladet 2016-02-27 att den illegala handeln med hundar omsätter uppemot 5 miljarder svenska kronor per år. För att stävja detta vill EU att medlemsländerna inför register för hundar och katter och etablerar utbyte av information mellan länderna då smuggling misstänks. Eftersom straffsatserna för smuggling är låga idag är det också viktigt att se över straffen.

Hur ska man då som valpköpare kunna genomskåda en oseriös säljare? Det har jag tyvärr inget enkelt svar på. Men genom att läsa och tänka igenom de råd som SVA och som Jordbruksverket har så kan du få göras uppmärksam på de faror som lurar. En svenskregistrerad insmugglad valp betingar ofta samma pris som en svenskfödd valp då ID märkning och vaccinationsintyg är utfärdade av svensk veterinär. Att förhindra smugglingen är sannolikt det enda sättet att skydda köpare från att bli lurade. Och för köpare att vara medvetna om den oseriösa handel som pågår framförallt med de för dagen mest populära raserna. Så var kritisk vid ditt valpköp! 

Läs mer

Att tänka på i samband med köp av hund från Europa

Läs mer hos andra

Jordbruksverket: Undvik smuggeldjur när du skaffar hund! 

Prenumerera på bloggen

Om Bloggen

Prenumerera på bloggen