Gå direkt till innehåll
Statsepizootologen kommenterar
Blogg

Fall av fågelinfluensa H5N1 i Asien och Ryssland

Myndigheterna i Hong Kong har konfirmerat fall av högpatogen fågelinfluensa H5N1 på två skrattmåsar (Chroicocephalus ridibundus) på Kinesiska sydkusten och det finns också uppgifter om att ett antal tusen hönsfåglar slaktats efter att en kyckling testat positiv för H5N1 på en marknad i Hong Kong.

Ryssland rapportera stor fågeldöd i området Krasnodar som gränsar till Svarta havet. Området är ett betydande flyttfågelstråk. Omkring 4000 vilda änder har hittats döda. Enligt uppgift rör det sig om influensa av typen H5. Senast området hade utbrott av H5N1 var 2007. Myndigheterna i området kommer enligt uppgift börja vaccinera tamfågelbesättningar inom ett riskområde.

Indien har tidigare i år haft flera utbrott av H5N1 på både vilda fåglar och i fjäderfäbesättningar.

Även tidigare år har det förekommit rapporter om ökning av utbrott av fågelinfluensa men hitintills har det inte lett till fall i vår geografiska närhet. SVA följer kontinuerligt utvecklingen av H5N1 i världen och bevakning i Sverige genom fallviltsundersökning av fåglar.

Prenumerera på bloggen

Om Bloggen

Prenumerera på bloggen