Gå direkt till innehåll
Statsepizootologen kommenterar
Blogg

Fortsatta utbrott av fågelinfluensa i Frankrike

Den 25 november informerade franska myndigheter EU-kommissionen om att en hobbyflock med 32 fjäderfä i Dordogne, i sydvästra Frankrike, konstaterats smittad med högpatogen (aggressiv) fågelinfluensa av typen H5N1. Genom utökat övervakningsarbete har franska myndigheter sedan dess försökt kartlägga utbrottets omfattning och till dags dato (22 december) identifierat fall hos ett 50-tal fjäderfäbesättningar, varav 21 hittills rapporterats officiellt i EU:s rapporteringssystem ADNS. 

Foto: iStock Photo

Samtliga utbrott har rapporterats från de sydvästra delarna av landet, och är orsakade av ett flertal subtyper av fågelinfluensavirus (H5N1, H5N2 och H5N9). Utbrotten har främst drabbat ankor och gäss, men fall hos höns har även rapporterats. Sydvästra Frankrike har en stor och tät fjäderfäpopulation, och inför jul är produktionen av anka och gås särskilt intensiv.

Även om ursprunget till de aktuella utbrotten fortfarande är okänt tyder preliminära analyser på att de aktuella typerna av fågelinfluensavirus är nära besläktade med de lågpatogena H5-virus som av och till cirkulerar i Europa. Det är välkänt att dessa lågpatogena H5-virus kan omvandlas till högpatogena virus när de introduceras till tamfjäderfä. Dessa H5-virus har aldrig förknippats med smitta till människor.

Det finns således inget släktskap mellan de nu aktuella H5-virus och de H5N1-virus av asiatiskt ursprung, med känd zoonotisk potential (det vill säga förmåga att smitta mellan djur och människor), som bland annat orsakade omfattande utbrott i Europa inklusive Sverige 2005/2006.

SVA:s bedömning

I dagsläget finns ingen säker information om utbrottets ursprung, och smittläget bland vilda fåglar är okänt. På grund av årstiden är det dock inte sannolikt med viltfågelförflyttningar norrut från dessa områden. Sverige har inte heller haft någon registrerad handel med levande fjäderfä eller ägg från Frankrike under den aktuella perioden. På grundval av detta bedömer SVA sannolikheten att svenska fjäderfä utsätts för smitta till följd av de pågående utbrotten i Frankrike som fortsatt försumbar.

Smittkarta över högpatogen fågelinfluensa i Europa 2015.
Figur: Smittförklarade områden avseende HPAI och LPAI i Europa sedan 1 oktober 2015. Källa: SANCO-ADNS

Snabb riskvärdering 2015-12-18

Läs mer

Fågelinfluensa

Läs mer hos andra

Aktuella läget för fågelinfluensa från franska myndigheter

Prenumerera på bloggen

Om Bloggen

Prenumerera på bloggen