Gå direkt till innehåll
Statsepizootologen kommenterar
Blogg

Klassisk svinpest hos vildsvin och tamgrisar i Lettland

Nyligen rapporterade lettiska myndigheter att klassisk svinpest konstaterats hos två vildsvin nära gränsen mot Ryssland och Vitryssland. I den följande utredningen, som omfattar undersökning och provtagningar i tamgrisbesättningar i området där vildsvinen sköts, har klassisk svinpest påvisats i tre mindre grisbesättningar. Grishållningen i området är till största delen för husbehov och stora grisbesättningar är sällsynta.

Det är inte känt varifrån smittan kommer men sjukdomen förekommer i Ryssland. Vitryssland har officiellt inte rapporterat något fall sedan 1995, men den verkliga smittsituationen är inte känd.

Klassisk svinpest är mycket smittsamt och yttrar sig oftast som akut, allvarlig sjukdom hos grisar och vildsvin. Smittat kött och charkprodukter är den viktigaste smittvägen till nya områden och det är därför förbjudet att utfodra grisar med animaliskt matavfall inom EU. Förutom med matavfall sprids sjukdomen genom direktkontakt mellan grisar (även vildsvin) och indirekt med transportfordon och otillräckligt rengjorda redskap, samt med personer som rör sig mellan besättningar.

Klassisk svinpest förekom senast år 1944 i Sverige.

Goda smittskyddsrutiner som tillämpas kontinuerligt och gäller utfodring, personal och besökare är mycket viktigt för att hålla svenska grisbesättningar fria från klassisk svinpest i fortsättningen. Man bör också tänka på att sjukdomen kan smitta från vildsvin till vildsvin och från vildsvin till tamgrisar, både direkt och indirekt till exempel genom att samma skor och kläder används vid jakt som vid besök i besättning. Restiden mellan Lettland och Sverige är kort vilket gör att smittämnet kan överleva på otillräckligt rengjord utrustning, kläder och skor, förutom i kött och jakttrofeér.

Prenumerera på bloggen

Om Bloggen

Prenumerera på bloggen