Gå direkt till innehåll
Statsepizootologen kommenterar
Blogg

Ytterligare två utbrott av högpatogen, aggressiv, fågelinfluensa av subtypen H5N8 hos fjäderfä har konstaterats i Nederländerna. Dessutom har man i Tyskland påvisat viruset hos sjöfågel, i en kricka som skjutits i samband med jakt.

Detta är första gången högpatogen H5N8 påvisas hos vilda fåglar i Europa. Det stärker misstankarna om att vilda fåglar kan ha spelat en roll i smittspridningen. I vilken omfattning smittan förekommer bland sjöfågel i området kring Östersjön är dock fortfarande okänd.

Den nya händelseutvecklingen förändrar inte SVA:s bedömning av risken för introduktion av H5N8 till den svenska fjäderfäpopulationen. Smittstatusen bland vilda fåglar gör att risken för spridning och introduktion via vattenlevande fåglar som roterar i Östersjön under hösten och vintern fortfarande bedöms som förhöjd.

För att skydda svenska fjäderfä från eventuell smitta från vilda fåglar har Jordbruksverket därför, med stöd av SVA:s bedömning, beslutat att fjäderfä tillsvidare ska hållas inomhus.

Läs mer

Fågelinfluensa

Prenumerera på bloggen

Om Bloggen

Prenumerera på bloggen