Gå direkt till innehåll
Statsepizootologen kommenterar
Blogg

Nytt fall av klassisk svinpest i Litauen

Litauiska myndigheter meddelar idag, 5 juli, samma dag som exportrestriktionerna på grund av det tidigare utbrottet skulle ha lyfts, att ett nytt fall av klassisk svinpest konstaterats inom övervakningsområdet, 5 kilometer från en av de tidigare smittade besättningarna.

Den första besättningen bekräftades smittad 1 juni och kort därefter, 3 juni, konstaterades smittan i ytterligare två besättningar. Sedan dess har inga ytterligare smittade besättningar konstaterats förrän nu.

Den nu aktuella besättningen består av cirka 2 000 djur och den har ingått i undersökningarna föranledda av det tidigare utbrottet men då har ingen smitta påvisats. I samband med att en grupp grisar uppvisade lindriga sjukdomssymtom från luftvägarna 2 juli togs nya prover och smittan kunde då påvisas.

Det är oroande att smittan dykt upp på nytt inom bekämpningsområdet och att smittade grisar uppvisar diffusa symtom vilket försvårar upptäckten av nya fall.

Klassisk svinpest är mycket smittsamt och drabbar tamgrisar och vildsvin. Virus kan överleva månader – år i rökt, saltat eller fryst kött och smittat matavfall är därför en vanlig smittkälla vid spridning till nya områden. Utfodring med matavfall är därför förbjudet inom EU.

Eftersom smittan även kan spridas med levande djur samt indirekt via redskap, transporter och personer som bär smittan i sina kläder är goda smittskyddsrutiner av största vikt för att skydda besättningar och därmed landet från svinpest.

Ulla Carlsson, Bitr enhetschef, SVA

Prenumerera på bloggen

Om Bloggen

Prenumerera på bloggen