Gå direkt till innehåll
Statsepizootologen kommenterar
Blogg

Risk för rabies hos hund

Med anledning av att en rabiessmittad hund påträffats i Spanien och att en norsk studie visar att många importerade hundar saknar skydd mot rabies vill SVA påminna om vikten av att agera för säkrare införsel/import av hundar.

Det är lätt både att resa med sin svenska hund eller att ta hem en hund från utlandet. Det är inte många villkor som behöver vara uppfyllda. I korta drag ska hunden ha ett pass, vara ID-märkt och vara  rabiesvaccinerad. Det är lätt att tro att en införsel/import av hund från Europa är säker, men så behöver inte vara fallet. Rabiesvaccinering ger inte ett fullständigt skydd mot sjukdomen. Det är viktigt att ta reda på mer om hunden som man ska ta hem och försäkra sig om att utfärdade dokument är giltiga.

En undersökning av 75 gatuhundar importerade till Norge från Östeuropa visar att mindre än hälften av hundarna hade tillfredställande immunsvar efter vaccinering. Fjorton av hundarna hade så låga nivåer av antikroppar att det ifrågasattes om de överhuvudtaget var vaccinerade mot rabies.

Den spanska rabiessmittade hunden vaccinerades i slutet av förra året, men uppfyllde inte samtliga villkor för import från Marocko. Innan hunden avlivades i början av juni utvecklade den beteendeförändringar och attackerade flera personer, varav ett barn som fick djupa sårskador. Flera personer har nu fått behandling för rabies och den regionala myndigheten har beordrat vaccinering av alla hundar, katter och illrar för att förhindra eventuell smittspridning i området.

Förutom rabies finns det flera andra sjukdomar som normalt inte förekommer i Sverige som bör uppmärksammas vid resa med hund utomlands. Läs mer under Resa med hund.

SVA vill ge följande råd

  • Ska du resa med hund, ta reda på gällande införselregler och se till att de är uppfyllda 
  • Ska du resa med hund, ta reda på vilka smittrisker som finns vid resmålet och hur du kan 
  • skydda din hund från dessa.
  • Adoptera gärna en hund, men välj helst en svensk

Läs mer

Rabies

Att tänka på i samband med köp av hund från Europa

Läs mer hos andra

Jordbruksverket: Rabies 

Gov.uk, Storbritannien: News story. Rabies in Spain: update 14 June 2013

Prenumerera på bloggen

Om Bloggen

Prenumerera på bloggen