Gå direkt till innehåll
Statsepizootologen kommenterar
Blogg

Utbrott av afrikansk svinpest i östra Lettland

Lettiska myndigheter rapporterade 26 juni om utbrott av afrikansk svinpest både på vildsvin och tamgris nära gränsen till Vitryssland i östra delen av landet.

I den drabbade tamgrisbesättningen fanns 3 hushållsgrisar och samtliga har avlivats. Vildsvinen hittades döda ca 6 kilometer från den vitryska gränsen. Båda fallen ligger inom det infekterade område som upprättats med anledning av de utbrott av klassisk svinpest på vildsvin som konstaterats tidigare.

Under 2014 har afrikansk svinpest konstaterats på vildsvin i Polen och Litauen, också då nära gränsen till Vitryssland men detta är det första fallet på tamgris inom EU på mycket länge (Italien undantaget där sjukdomen finns på Sardinien). Afrikansk svinpest finns i Kaukasusområdet och i Ryssland sedan 2007 och sjukdomen har spridit sig okontrollerat i Ryssland under senare år.

Spridningen in i EU av afrikansk svinpest är mycket oroande och situationen ställer höga krav på förebyggande åtgärder och bekämpningsåtgärder för att sjukdomen inte ska sprida sig ytterligare.

Afrikansk svinpest orsakas av ett virus och är mycket smittsamt. Viruset är mycket motståndskraftigt och kan överleva månader till år i produkter som innehåller smittat svinkött varför detta bedöms vara den viktigaste smittkällan vid introduktion till nya områden.

Utfodring av grisar med matavfall är därför förbjudet inom EU och införsel av sådana produkter till EU-länder är reglerad.

Situationen i Ryssland och utbrotten i Litauen, Polen och nu senast i Lettland föranleder ökad vaksamhet när det gäller risken att smittade köttprodukter förs in till Sverige och även risken att virus förs in i landet i samband med t ex transporter och jaktresor.

Prenumerera på bloggen

Om Bloggen

Prenumerera på bloggen