Gå direkt till innehåll

Statsepizootologen kommenterar

Utbrott av fågelinfluensa i Frankrike

Den 25 november 2015 informerades EU-kommissionen av franska myndigheter om att en hobbyflock med 32 fjäderfä i Dordogne, i sydvästra Frankrike, konstaterats smittade med högpatogen fågelinfluensa av typen H5N1. Av de 32 fåglarna hade 22 självdött och resterande fåglar avlivades när smitta konstaterades. 

Foto: iStock Photo

Utbrottets ursprung är ännu så länge okänt, men preliminära analyser visar att det aktuella viruset liknar lågpatogena stammar som påvisas då och då i Europa. Viruset är således inte besläktat med de högpatogena H5N1-stammar som orsakade omfattande utbrott i Europa under 2005/2006 när även Sverige drabbades, och som är av Sydostasiatiskt ursprung.

Det finns i dagsläget ingen information om hur flocken smittats. Besättningen var inte belägen i något viltfågeltätt område och man har i dagsläget inte påvisat smitta bland vilda fåglar i området. I närområdet finns inga kommersiella företag med fjäderfä och Sverige har under den aktuella perioden inte heller haft någon registrerad handel med levande fjäderfä eller ägg från Frankrike.

SVA bedömer sannolikheten att svenska fjäderfä utsätts för smitta till följd av utbrottet som försumbar.

Snabb riskvärdering 2015-12-01

Om Bloggen

I Sverige finns en så kallad statsepizootolog, och den ska finnas på SVA. Statsepizootologen ansvarar för frågor rörande epizootier och andra allvarliga infektionssjukdomar hos djur. Här i bloggen "Statsepizootologen kommenterar" tar statsepizootologen upp aktuella ämnen då och då. Karl Ståhl är Statsepizootolog på SVA.