Gå direkt till innehåll

Statsepizootologen kommenterar

Utbrott av klassisk svinpest i Litauen

Litauiska myndigheter rapporterar idag om ett bekräftat utbrott av klassisk svinpest i en stor svinbesättning med ca 16 000 djur. Besättningen ligger i den mellersta delen av landet. Ett förbud för förflyttning av grisar har införts i hela Litauen. Enligt uppgift har ingen handel med levande djur till EU-länder förekommit från besättningen. Smittkällan är ännu okänd och utredning av denna samt om ytterligare smittade besättningar finns pågår.

Det senaste utbrottet av klassisk svinpest i Litauen var 2009. Då kunde ingen spridning från den smittade besättningen påvisas.

Klassisk svinpest är en mycket smittsam sjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin. Smittspridning till tidigare fria områden sker vanligtvis via smittat matavfall. Utfodring av grisar med matavfall är därför förbjudet inom EU. Smittan kan även överföras med redskap, transporter och personer som bär smittan i sina kläder varför goda smittskyddsrutiner är av största vikt för att skydda besättningar mot svinpest.

Susanna Sternberg Lewerin, bitr statsepizootolog, SVA

Om Bloggen

I Sverige finns en så kallad statsepizootolog, och den ska finnas på SVA. Statsepizootologen ansvarar för frågor rörande epizootier och andra allvarliga infektionssjukdomar hos djur. Här i bloggen "Statsepizootologen kommenterar" tar statsepizootologen upp aktuella ämnen då och då. Karl Ståhl är Statsepizootolog på SVA.