Gå direkt till innehåll
Statsepizootologen kommenterar
Blogg

Utbrott av klassisk svinpest i Litauen

Litauiska myndigheter rapporterar idag om ett bekräftat utbrott av klassisk svinpest i en stor svinbesättning med ca 16 000 djur. Besättningen ligger i den mellersta delen av landet. Ett förbud för förflyttning av grisar har införts i hela Litauen. Enligt uppgift har ingen handel med levande djur till EU-länder förekommit från besättningen. Smittkällan är ännu okänd och utredning av denna samt om ytterligare smittade besättningar finns pågår.

Det senaste utbrottet av klassisk svinpest i Litauen var 2009. Då kunde ingen spridning från den smittade besättningen påvisas.

Klassisk svinpest är en mycket smittsam sjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin. Smittspridning till tidigare fria områden sker vanligtvis via smittat matavfall. Utfodring av grisar med matavfall är därför förbjudet inom EU. Smittan kan även överföras med redskap, transporter och personer som bär smittan i sina kläder varför goda smittskyddsrutiner är av största vikt för att skydda besättningar mot svinpest.

Susanna Sternberg Lewerin, bitr statsepizootolog, SVA

Prenumerera på bloggen

Om Bloggen

Prenumerera på bloggen