Gå direkt till innehåll

Vilthälsa inpå knuten

"Vilthälsa inpå knuten" är en nystartad övervakning med syftet att få en mer heltäckande bild av hur vilthälsan ser ut i vår absoluta närhet.

Bild på igelkott
Igelkott. Foto: Erik Ågren, SVA

Det rör sig om så kallad medborgarforskning baserat på i nuläget över 700 fågelmatare runtom i landet. Syftet med projektet är att skapa ett nätverk för att utvidga och förbättra rapporteringen och övervakningen av alla vilda djur som finns i människans absoluta närhet.

I en alltmer urbaniserad värld blir trädgårdar allt viktigare för den biologiska mångfalden. Viltsjukdomar kan orsaka nedgång av en population men även lokal utrotning av en art. Vilthälsa inpå knuten är ett mycket bra sätt att få en bra översikt av hälso- och sjukdomsläget. En viktig aspekt är att vilda djur i närheten av människan kan bära på zoonotiska smittor och sjukdomar som salmonella, sorkfeber, fågelinfluensa, dvärgbandmask, papegojsjuka eller annat.

Målet är att få in rapporter och viltprover för undersökning från hela landet. Med ett stort nätverk av rapportörer i alla län och gärna i alla kommuner får vi en bättre överblick över hälsa och sjukdomar samt indikationer på när och var ökad dödlighet eller sjukdomsutbrott sker hos vilda djur.

Sammanställningar och databearbetning av inkommande rapporter och prover gör att vi sedan kan använda informationen till att rikta övervakning och provtagningar, samt informera allmänheten om smittläget. Ett annat syfte är att få in viltprover från och rapporter om djurarter som vi sällan får in, som reptiler och amfibier. För flera av dessa små eller kryptiska (svårhittade) vilda arter finns det stora kunskapsluckor om hälso- och sjukdomsläget.

 

Sidan granskades senast : 2022-04-21