Gå direkt till innehåll
Två vargar.
Vargpar på Kolmården. Foto: Bengt Ekberg/SVA

Hundens dvärgbandmask påvisad hos varg

Senast uppdaterad : 2020-11-25

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har upptäckt två fall av hundens dvärgbandmask (Echinococcus granulosus) i en studie av prover sparade från obducerade vargar. Detta är första gången som parasiten påvisats hos vilda vargar i landet, trots att den förekommit länge i Sverige. Enstaka fall av parasitens larvstadium har påvisats hos olika hjortdjur, som är mellanvärdar för denna art av dvärgbandmask.

En ny PCR-analysmetod specifik för hundens dvärgbandmask togs fram 2019. Eftersom prover från varg sparas till SVA:s biobank gjordes under 2020 en studie av äldre prover där det fanns tillräcklig mängd kvar att undersöka. Av 116 undersökta vargträckprover var två positiva för hundens dvärgbandmask.

Vargar med hundens dvärgbandmask

De två vargar som var positiva för E. granulosus i träckprov var båda födda i Sverige, en hane född 2007 i Amungenreviret, och hanens avkomma, en tik född i Tenskogreviret 2011. Hanen sköts oktober 2012 i Ljusdal, Gävleborgs län, i skyddsjakt på enskilds initiativ. Tiken sköts i skyddsjakt under december 2012 i Bergs kommun, Jämtlands län. Inga andra undersökta vargar under perioden 2012 - 2020 var positiva.

Låg förekomst av parasiten

– Resultaten stödjer att parasiten fortsatt förekommer i landet, men till synes i låg omfattning. Övervakningen av parasiten sker löpande då många hjortdjur undersöks varje år, och obducerade vargar nu testas specifikt för både rävens och hundens dvärgbandmask. Vid slakt av renar görs besiktning av inre organ, vilket gör att parasitcystor kan upptäckas. Vid urtagning av hjortdjur fällda under jakt sker en hantering av inre organ, och större cystor i lungor eller lever bör en jägare reagera på, säger Erik Ågren, chef för viltsektionen vid SVA.

– Det finns även jägare som gått kurs för ”Utbildad person”, så kallade viltundersökare, som gör en besiktning av inre organ på fällt vilt som levereras till vilthanteringsanläggningar.

SVA är mycket intresserat av att undersöka cystiska förändringar som hittas hos hjortdjur, för att övervaka förekomsten av denna parasit. Fynd rapporteras enklast in till SVA på rapporteravilt.sva.se

För personer som hjälper till med insamling av vargspillning för inventeringen av vargpopulationen i landet bedöms fyndet inte utgöra någon ökad risk då all hantering av djurspillning ska ske enligt rutiner med noggrann handhygien, användande av skyddshandskar eller motsvarande, handtvätt och så vidare. Genom dessa rutiner kan man undvika att utsättas för alla former av smittor som eventuellt kan förekomma i avföringen.

Fakta om hundens dvärgbandmask

  • Hundens dvärgbandmask (Echinococcus granulosus/canadensis) lever som vuxen parasit i tarmen hos hunddjur, däribland varg. Hjortdjur som älg och ren är mellanvärd för larvstadiet som kallas för hydatidcysta. Dessa vätskefyllda cystor hittas oftast i lungorna på mellanvärden men kan finnas även i andra organ. Även människor kan råka bli mellanvärd om man får i sig ägg från dvärgbandmasken.
  • I Sverige förekom parasiten hos renar under första hälften av 1900-talet, där vallhundar som åt från infekterade slaktrester blev bärare av parasiten. Förbättrade rutiner vid slakt samt avmaskning av hundar inom renskötseln gjorde att parasiten i stort sett försvann på 1960-talet. Sedan dess har endast larvstadiet hittats hos svenska hjortdjur, och då som enstaka fall. Senaste fynden var under 1990-talet, på två renar vid slaktbesiktning. Hos älg har endast två fall dokumenterats av SVA, ett fall i Kalmar län på 1980-talet, och ett fall i Stockholms län på 1990-talet. I nordöstra Finland har dock parasiten påvisats mer regelbundet hos vargar och det har gjorts flertal fynd av hydatidcystor hos renar och älgar.

Kontakter för media

Erik Ågren

Bitr. statsveterinär

Marika Hjertqvist

Epidemiolog

Folkhälsomyndigheten