Gå direkt till innehåll
Två vargar.
Vargpar på Kolmården. Foto: Bengt Ekberg/SVA

Hundens dvärgbandmask påvisad hos varg

Sidan granskades senast : 2020-11-25

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har upptäckt två fall av hundens dvärgbandmask (Echinococcus granulosus) i en studie av prover sparade från obducerade vargar. Detta är första gången som parasiten påvisats hos vilda vargar i landet, trots att den förekommit länge i Sverige. Enstaka fall av parasitens larvstadium har påvisats hos olika hjortdjur, som är mellanvärdar för denna art av dvärgbandmask.

En ny PCR-analysmetod specifik för hundens dvärgbandmask togs fram 2019. Eftersom prover från varg sparas till SVA:s biobank gjordes under 2020 en studie av äldre prover där det fanns tillräcklig mängd kvar att undersöka. Av 116 undersökta vargträckprover var två positiva för hundens dvärgbandmask.

Vargar med hundens dvärgbandmask

De två vargar som var positiva för E. granulosus i träckprov var båda födda i Sverige, en hane född 2007 i Amungenreviret, och hanens avkomma, en tik född i Tenskogreviret 2011. Hanen sköts oktober 2012 i Ljusdal, Gävleborgs län, i skyddsjakt på enskilds initiativ. Tiken sköts i skyddsjakt under december 2012 i Bergs kommun, Jämtlands län. Inga andra undersökta vargar under perioden 2012 - 2020 var positiva.

Låg förekomst av parasiten

– Resultaten stödjer att parasiten fortsatt förekommer i landet, men till synes i låg omfattning. Övervakningen av parasiten sker löpande då många hjortdjur undersöks varje år, och obducerade vargar nu testas specifikt för både rävens och hundens dvärgbandmask. Vid slakt av renar görs besiktning av inre organ, vilket gör att parasitcystor kan upptäckas. Vid urtagning av hjortdjur fällda under jakt sker en hantering av inre organ, och större cystor i lungor eller lever bör en jägare reagera på, säger Erik Ågren, chef för viltsektionen vid SVA.

– Det finns även jägare som gått kurs för ”Utbildad person”, så kallade viltundersökare, som gör en besiktning av inre organ på fällt vilt som levereras till vilthanteringsanläggningar.

SVA är mycket intresserat av att undersöka cystiska förändringar som hittas hos hjortdjur, för att övervaka förekomsten av denna parasit. Fynd rapporteras enklast in till SVA på rapporteravilt.sva.se

För personer som hjälper till med insamling av vargspillning för inventeringen av vargpopulationen i landet bedöms fyndet inte utgöra någon ökad risk då all hantering av djurspillning ska ske enligt rutiner med noggrann handhygien, användande av skyddshandskar eller motsvarande, handtvätt och så vidare. Genom dessa rutiner kan man undvika att utsättas för alla former av smittor som eventuellt kan förekomma i avföringen.

Kontakter för media

Erik Ågren

Statsveterinär

Porträtt av Erik Ågren

Foto: Göran Ekeberg/AddLight

Marika Hjertqvist

Epidemiolog

Folkhälsomyndigheten