Gå direkt till innehåll
27 personer står uppställda för fotografering utomhus.
Deltagarna i projektet ITP310 samarbetar och lär av varandra för att förbättra djurhälsa och livsmedelssäkerhet i sju länder. Bild: Jonas Förare/SVA.

Mjältbrand reduceras med utbytesprojekt

Sidan granskades senast : 2024-07-02

I det internationella programmet Healthy livestock – Safe food (ITP310) genomförs samarbeten och projekt som räddar djurs och människors liv. Genom att förändra arbetssätt och påverka attityder kan konsekvenser av exempelvis mjältbrand minskas.

I slutet av maj kom en femte omgång med 25 deltagare från östra och södra Afrika för utbildning och utbyte av erfarenheter inom djurhälsa och livsmedelssäkerhet. De representerar en rad olika expertområden inom livsmedelssektorn med fokus på livsmedelsproducerande djur. Programmet går igenom olika arbetsmetoder med fokus på framförallt biosäkerhet, förebyggande djurhälsoarbete och hygien för att förbättra djurhälsa, djurvälfärd och livsmedelssäkerhet. Under de sex år som programmet pågått har deltagarna genomfört ett hundratal lokala förändringsprojekt med inverkan på både djurs och människors hälsa. Jonas Johansson Wensman leder programmet på SVA och har sett utvecklingen.

– Man blir ödmjuk när deltagarna berättar om de effekter de uppnår i sina hemländer. Genom deras projekt genomförs insatser där förändrade arbetssätt direkt påverkar många människors liv, säger Jonas Johansson Wensman.

Projekten genomförs med hjälp av både lokala och svenska mentorer och lärandet är i allra högsta grad ömsesidigt.

– I Sverige har vi förmånen att väldigt sällan drabbas av utbrott av allvarliga sjukdomar såsom till exempel mjältbrand. Att föra diskussioner om en sådan sjukdom med de som har den i sin vardag ger oss inblickar i frågeställningar vi kan ta med oss i vårt arbete här i Sverige. Det är ett otroligt givande utbyte av kunskap som vi hoppas kunna fortsätta, säger Jonas Johansson Wensman. 

Förebygga är bättre än att bota

Ines Machelle är veterinär och arbetar i Tanzanias nationalparker som viltveterinär. Bild: Jonas Förare/SVA.

Ines Machelle är veterinär och arbetar i Tanzanias nationalparker som viltveterinär. Hon är speciellt intresserad av samspelet mellan människa, tamboskap och vilda djur. Kunskaperna har gjort det möjligt att införa effektiva övervakningssystem med bland annat biosäkerhetsprotokoll.

– ITP-programmet har gett mig bättre kunskaper att övervaka och hantera djursjukdomar, vilket är avgörande för att tidigt upptäcka och hantera sjukdomar som kan smitta från djur till människa. Tidig identifiering av till exempel mjältbrand är avgörande för att stoppa smittan. Vi kan reagera snabbt på ett utbrott och vidta rätt åtgärder. Det minskar risken för zoonoser, sjukdomar som kan överföras mellan djur och människor, säger Ines Machelle.

Att bygga förtroende hos lokalbefolkningen och förstå deras behov och bekymmer är nödvändigt för att lyckas. Hon har fört sitt projekt från koncept till genomförande genom att skapa ett samhällsengagemang som involverar lokalsamhällen i utformning och genomförande av åtgärder för sjukdomsbekämpningen.

– Programmets mentorskap och att samarbeta med de andra i programmet har varit avgörande för min utveckling. Till exempel att kommunicera effektivt för att lösa komplexa problem, att tänka utanför boxen och hitta nya infallsvinklar. När jag nu tillämpar kunskaperna åstadkommer jag verklig förändring, säger Ines Machelle.

Förändringar i kunskap, attityder och beteende på kort och på lång sikt mäts genom intervjuer med de människor som bor i närheten av nationalparkerna. Mätindikatorer är till exempel vaccinationsgrad, samhällsengagemang och förekomst av mjältbrand i riskområden.

– På längre sikt är vikten av förebyggande åtgärder, som till exempel vaccinationskampanjer, avgörande. Det är bättre att förebygga än att bota, avslutar Ines Machelle.

Förändrad attityd till vaccinering nyckel

Stephen Tembo är provinsveterinär för västra provinsen i Zambia. Bild: Jonas Förare/SVA.

Stephen Tembo är provinsveterinär för västra provinsen i Zambia och specialiserad på tropiska djursjukdomar. Han menar att människors riskbeteenden påverkar djurens överlevnad, miljön och kan göra människor allvarligt sjuka.

– ITP-programmet hjälpte mig att införa metoder som förändrar de riskbeteenden som ökar risken för att sprida mjältbrand från djur till människor. Eller som gör att mjältbrandsbakterier finns kvar i miljön.  Med mina nya verktyg har jag jobbat med bönders och konsumenters attityder, till exempel att inte konsumera kött från djur som har dött av okänd orsak. Jag har även lyckats få fler lantbrukare att vaccinera sina djur mot mjältbrand, säger Stephen Tembo.

Stephen kan följa effekterna av sitt projekt genom förekomsten av fall av mjältbrand hos djur och människor och jämför även antalet vaccinerade djur mellan 2024 och 2023.

– En av de mest positiva effekterna för mig har varit nätverkande med deltagare från andra länder.  Från dem har jag fått insikter i hur samverkan mellan myndigheter och näringens aktörer kan förbättras. Jag har även blivit bättre på att informera om mjältbrand, både genom broschyrer och medverkan i radio, avslutar Stephen Tembo.

Om International Training Programmes (ITP)

Målet med det internationella kapacitetsutvecklingsprogrammet är att stärka organisationer och institutioner för en mer rättssäker, transparent, effektiv och demokratisk samhällsstyrning i låg- och medelinkomstländer. Deltagarna kommer från sju länder: Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania, Uganda, Zambia och Zimbabwe. I år besökte deltagarna de fyra myndigheter som driver programmet: SVA, SLU, Livsmedelsverket och Jordbruksverket. Programmet finansieras av Sida och en förlängning av programmet är under beredning på Sida.

Kontakt

Jonas Johansson Wensman

Laborator

Porträtt av Jonas Johansson Wensman

Foto: Göran Ekeberg/AddLight

Emelie Pettersson

Biträdande statsveterinär

Porträtt av Emelie Pettersson

Foto: Göran Ekeberg/AddLight