Gå direkt till innehåll
Bild på omslag till övervakningsrapport.
Sjukdomsövervakningsrapporten för 2021 har nu publicerats.

Trots stora sjukdomsutbrott 2021- gott hälsoläge hos svenska djur

Sidan granskades senast : 2022-06-17

Årets upplaga av rapporten “Surveillance of Infectious Diseases in Animals and Humans in Sweden” är klar. Den presenterar sjukdomsövervakningen på över 30 sjukdomar hos djur och människor i Sverige under 2021. Trots det största utbrottet hittills av fågelinfluensa och att salmonella påträffats hos vildsvin är hälsoläget fortsatt gott hos svenska djur.

Bland annat behandlas flera viktiga zoonoser, det vill säga sjukdomar som sprids mellan djur och människor, men även andra smittsamma sjukdomar som bara förekommer hos djur. SVA gör rapporten i nära samarbete med Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket men även andra organisationer, myndigheter och universitet är med och bidrar.

Rapporten, som ges ut varje år, visar tydligt att hälsoläget hos svenska djur är gott. Resultaten av de övervakningar som presenteras i rapporten visar att Sverige fortsatt är fritt från många allvarliga djursjukdomar och zoonoser som förekommer i Europa, till exempel bovin virusdiarré (BVD), grissjukdomen PRRS och rabies. Resultaten visar också att förekomsten av livsmedelsburna zoonoser (till exempel Salmonella och Campylobacter) fortsatt ligger på en låg nivå. Även förekomsten av sjukdomar hos vilda djur, bin och fiskar presenteras i rapporten.

Som tidigare år är rapportens fokus riktad mot flera viktiga zoonotiska smittämnen. Särskilda fördjupningsavsnitt har skrivits om antibiotikaresistens hos Campylobacter samt om förekomst av Salmonella Choleraesuis på gris och vildsvin. Även i år finns ett kapitel som beskriver den övervakning, som numera är obligatorisk i alla EU-länder, som utfördes på mink under 2021 avseende SARS-CoV-2.

De som läser rapporten får både bakgrund och relevant statistik för de djursjukdomar och smittämnen hos människor, livsmedel, foder och djur som övervakats i Sverige under 2021.

Största utbrottet någonsin av fågelinfluensa i Sverige

Utbrottet av fågelinfluensa som drabbade både tamfjäderfä och vilda fåglar under säsongen 2020–2021 är det största sjukdomsutbrottet på djur i Sverige på årtionden. Händelsen ledde till stora konsekvenser med förluster av miljontals fåglar som dog direkt av sjukdomen eller av de åtgärder som vidtogs för att minska risken för ytterligare spridning.

Salmonella hos vildsvin - ett potentiellt hot mot grisproduktionen i Sverige

Efter det första utbrottet av Salmonella Choleraesuis i Sverige på 40 år, som beskrivs i förra årets rapport, genomfördes en intensifierad övervakning av Salmonella hos vildsvin under 2021. Resultaten från denna övervakning tyder på att S. Choleraesuis är utbredd i delar av landet, vilket utgör ett potentiellt hot mot grisproduktionen.

- Vi står inför nya utmaningar där vi är beroende av fler aktörer för att upprätthålla en god sjukdomsövervakning i landet. Till exempel är samarbete med både jägare och allmänheten viktiga för att bedriva en heltäckande övervakning när smitta sprids i miljön, via vilda djur till tama djur men också av människor, säger Karl Ståhl, Statsepizootolog.

Kontakt

Karl Ståhl

Statsepizootolog, professor

Foto: Göran Ekeberg/AddLight