Gå direkt till innehåll

Zoonosrapporter

EU:s zoonosrapport

EFSA och ECDC ger ut en årlig europeisk zoonosrapport och en årlig resistensrapport. Uppgifter till rapporten samlas in från alla medlemsstater samt för de europeiska länder som inte ingår i EU men som skickar in data. SVA samlar in och sammanställer en rapport om zoonoser, zoonotiska agens och antimikrobiell resistens i foder, hos djur och i livsmedel i Sverige. Dessa data samlas in från andra svenska myndigheter samt branschorganisationer. Rapporten skickas till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA). ECDC samlar in data om zoonoser hos människa från nationella folkhälsomyndigheter.

Rapport om övervakning av infektionssjukdomar hos djur och människor

Utöver rapporteringen till EU publiceras också en svensk rapport om övervakning av infektionssjukdomar hos djur och människor. Syftet är att illustrera den aktuella situationen i Sverige, historik och trender samt att lyfta fram specifika händelser. Se våra årsrapporter för sjukdomsövervakning.

Swedres/Svarm-rapporter

I samarbete med SVA och Folkhälsomyndigheten ges en årlig rapport (Swedres/Svarm) ut, över antibiotikaresistensläget hos bakterier från djur och människor, däribland salmonella.

Sidan granskades senast : 2022-12-20