Gå direkt till innehåll

Populärvetenskap

 • 2024-06-04 | Ylva Persson

  Bakteriejakt i buffelmjölk förbättrar folkhälsan i Bangladesh

  Vattenbuffeln är ett viktigt mjölkdjur i södra Asien, men på gårdar och längs transportvägen finns bakterier som kan göra människor sjuka. Vattenbuffelmjölken skulle bli säkrare att konsumera om djurhälsan och hygienen förbättrades – en ny studie visar hur.


  Vattenbuffel
  Buffel
  Forskningsprojekt
  Djurhälsa
  Livsmedelssäkerhet
  Folkhälsa
  Global utveckling
 • 2024-04-25 | Ylva Persson

  Hårlöshet hos nötkreatur – ändrade rutiner utmanar läkemedelsbehov

  Hårlöshet är vanligt hos nötkreatur som går utomhus utan tillgång till ligghall. För att få bukt med problemet krävs i dag förebyggande läkemedelsbehandlingar, men de leder till miljöpåverkan och motståndskraftigare parasiter. En SVA-studie visar att ändrade skötselrutiner motverkar hårlöshet och kan göra läkemedlen överflödiga.


  Nötkreatur
  Djurhållning
  Djurhälsa
  Forskningsprojekt
  Parasiter
 • 2024-04-05 | Ylva Persson

  Ett annorlunda virusutbrott i en svensk getbesättning

  Getter i en mjölkbesättning i södra Norrland hade under lång tid haft luftvägsproblem. Det visade sig att de drabbats av getters motsvarighet till HIV. Sådana fall riskerar att förbli oupptäckta om inte särskilda symtom beaktas vid undersökningar, visar en SVA-studie.


  Get
  Djurhållning
  Djurhälsa
  Sjukdomsutbrott
  Getter
 • 2024-01-08 | Anna Omazic

  EU ökar beredskapen för zoonotiska sjukdomsutbrott

  En nationell övning gjord i elva EU-länder har lett till att bland annat Sverige nu är bättre rustat för att hantera utbrott av sjukdomar som kan smitta mellan djur och människa, så kallade zoonoser. Övningen testade samverkansförmågan mellan myndigheter som arbetar med djurhälsa, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Förbättrad kommunikation och datahantering var teman som diskuterades. Lärdomar från övningen kan användas för att skapa en samordnad One Health-strategi för sjukdomsbekämpning.


  Djurhälsa
  OneHealth
  Övning
  Folkhälsa
  Livsmedelssäkerhet
  OHEJP
  Salmonella

Prenumerera på bloggen

Om Bloggen

Prenumerera på bloggen