Gå direkt till innehåll

Populärvetenskap

 • 2024-04-25 | Ylva Persson

  Hårlöshet hos nötkreatur – ändrade rutiner utmanar läkemedelsbehov

  Hårlöshet är vanligt hos nötkreatur som går utomhus utan tillgång till ligghall. För att få bukt med problemet krävs i dag förebyggande läkemedelsbehandlingar, men de leder till miljöpåverkan och motståndskraftigare parasiter. En SVA-studie visar att ändrade skötselrutiner motverkar hårlöshet och kan göra läkemedlen överflödiga.


  Nötkreatur
  Djurhållning
  Djurhälsa
  Forskningsprojekt
  Parasiter
 • 2024-04-05 | Ylva Persson

  Ett annorlunda virusutbrott i en svensk getbesättning

  Getter i en mjölkbesättning i södra Norrland hade under lång tid haft luftvägsproblem. Det visade sig att de drabbats av getters motsvarighet till HIV. Sådana fall riskerar att förbli oupptäckta om inte särskilda symtom beaktas vid undersökningar, visar en SVA-studie.


  Get
  Djurhållning
  Djurhälsa
  Sjukdomsutbrott
  Getter
 • 2024-01-08 | Anna Omazic

  EU ökar beredskapen för zoonotiska sjukdomsutbrott

  En nationell övning gjord i elva EU-länder har lett till att bland annat Sverige nu är bättre rustat för att hantera utbrott av sjukdomar som kan smitta mellan djur och människa, så kallade zoonoser. Övningen testade samverkansförmågan mellan myndigheter som arbetar med djurhälsa, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Förbättrad kommunikation och datahantering var teman som diskuterades. Lärdomar från övningen kan användas för att skapa en samordnad One Health-strategi för sjukdomsbekämpning.


  Djurhälsa
  OneHealth
  Övning
  Folkhälsa
  Livsmedelssäkerhet
  OHEJP
  Salmonella
 • 2023-12-04 | Anna Omazic

  Risk för TBE-smitta i opastöriserad mjölk

  Fästingburen hjärninflammation (TBE) är en allvarlig sjukdom. Fästingbett är det vanligaste sättet att bli smittad med TBE-virus, men det finns också risk att smittas via konsumtion av opastöriserad mjölk och mjölkprodukter. Genom att undersöka TBE-virusantikroppar i tankmjölksprover från mjölkbesättningar i Sverige har forskare vid SVA och Örebro universitet kunnat identifiera ett riskområde för TBE.


  Nötkreatur
  Get
  Får
  Idisslare
  Mjölkkor
  Getter
  Får
  Fästingar
  TBE
  Opastöriserad mjölk

Prenumerera på bloggen

Om Bloggen

Prenumerera på bloggen