Gå direkt till innehåll

Populärvetenskap

 • 2023-08-29 | Gittan Gröndahl

  Smittspårning och DNA-test av kvarka avslöjar hur utbrotten sprids

  Varje år drabbas många svenska hästar av kvarka, men det är möjligt att skydda dem med vaccin. I projektet smittspårades utbrott med hjälp av DNA-tester av bakteriestammar och intervjuer av hästägarna. Ett antal varianter av kvarkabakterien kunde påvisas bland ridskolor, travhästar och privata hästar. Möjliga länkar mellan olika utbrott kunde styrkas eller avfärdas tack vare DNA-analyserna.


  Häst
  Kvarka
 • 2023-06-20 | Anna Omazic

  Anaplasmos – en utbredd getsjukdom

  Anaplasmos är en fästingburen sjukdom som orsakas av bakterier från släktet Anaplasma. Hos getter kan sjukdomen yttra sig i form av feber, försämrad aptit, sänkt mjölkproduktion, nedsatt tillväxt och abort.


  Get
  anaplasma
  infektion
  fästingar
 • 2023-06-05 | Ellinor Spörndly-Nees

  Papegojsjuka sällsynt bland svenska trädgårdsfåglar

  En forskningsstudie vid SVA visar att endast två procent av de undersökta fåglarna bar på bakterien Chlamydia psittaci. Bakterien orsakar sjukdomen papegojsjuka som kan smitta mellan fågel och människa. Studien publicerades nyligen i tidskriften One Health.


  vilda fåglar
  Psittakos
  papegojsjuka
 • 2023-06-02 | Ellinor Spörndly-Nees

  Mängder av sillgrisslor dog av utmärgling

  Under vintern 2021–2022 kom rapporter om mängder av döda och svaga sillgrisslor som drev iland längs den svenska västkusten. Efter undersökningar på SVA konstaterades att sillgrisslorna dött av svält utan tecken på underliggande sjukdom.


  vilda fåglar
  Massdöd
 • 2023-05-30 | Ellinor Spörndly-Nees

  Fler harar överlever harpest än tidigare trott

  I en studie vid SVA undersöktes förekomsten av antikroppar mot bakterien som orsakar harpest hos harar och bisamråttor. Forskarna fann att mer än hälften av djuren hade exponerats för bakterien, men överlevt infektionen. Att många harar överlevt harpestsmitta förvånar forskarna eftersom harar tidigare misstänkts dö hastigt i blodförgiftning efter att de smittats av bakterien.


  Hare
  hardjur
  Tularemi
  Harpest

Prenumerera på bloggen

Om Bloggen

Prenumerera på bloggen