Gå direkt till innehåll

Populärvetenskap

 • 2023-05-26 | Henrik Uhlhorn

  Gulknopp fortsätter drabba småfåglarna

  Dödlighet under sommaren bland grönfinkar orsakas till stor del av sjukdomen gulknopp, där trikomonasparasiter ger en allvarlig svalginfektion och svältdöd. Det konstateras i en ny studie vid SVA. Forskarna uppmanar därför allmänheten att upphöra med matning av fåglar vid sjukdomsutbrott.


  vilda fåglar
  Parasiter
  Gulknopp
 • 2022-12-14 | Malin Grant

  Slutsatser från fågelinfluensasäsongen 2020–2021

  Under vintern 2020–2021 drabbades Sverige hårt av fågelinfluensa. Ett stort antal vilda fåglar och över 2,2 miljoner fjäderfän dog eller fick avlivas. Utöver djurlidande orsakade utbrotten omfattande ekonomiska förluster och produktionsbortfall som påverkade hela livsmedelkedjan för ägg och kyckling.


  Fjäderfä
  vilda fåglar
  Fågelinfluensa
  Ägg
  kyckling
  sjukdomsutbrott
  Smittspridning

Prenumerera på bloggen

Om Bloggen

Prenumerera på bloggen