Gå direkt till innehåll

Populärvetenskap

 • 2022-12-14 | Malin Grant

  Slutsatser från fågelinfluensasäsongen 2020–2021

  Under vintern 2020–2021 drabbades Sverige hårt av fågelinfluensa. Ett stort antal vilda fåglar och över 2,2 miljoner fjäderfän dog eller fick avlivas. Utöver djurlidande orsakade utbrotten omfattande ekonomiska förluster och produktionsbortfall som påverkade hela livsmedelkedjan för ägg och kyckling.


  Fjäderfä
  vilda fåglar
  Fågelinfluensa
  Ägg
  kyckling
  sjukdomsutbrott
  Smittspridning
 • 2022-06-09 | Erika Chenais

  Afrikansk svinpest i småskaliga och traditionella system

  I en nyutkommen e-bok bidrar SVA-forskare till att synliggöra forskning, utmaningar och lösningar om afrikansk svinpest (ASF) i småskalig grishållning. Boken innehåller tolv artiklar som spänner över sju länder på tre kontinenter och bidrar med ökad kunskap om de speciella utmaningar som finns kring ASF, metoder för att förebygga och kontrollera sjukdomen, samt sjukdomens negativa konsekvenser.


  Gris
  vildsvin
  smittskydd
  sjukdomskontroll
  Diagnostik
  Djurhållning

Prenumerera på bloggen

Om Bloggen

Prenumerera på bloggen