Gå direkt till innehåll

Populärvetenskap

 • 2022-01-14 | Erika Chenais

  Diskussioner om makt, deltagande och tvärvetenskapligt samarbete utvecklar forskningsmetoder

  Deltagande epidemiologi används alltmer flexibelt och innovativt, med tvärvetenskapligt engagemang och metodologiskt nytänkande. Detta ger forskningsresultat som är av högre kvalitet och mer relevanta för deltagarna. Det visar artiklarna i ett temanummer av tidskriften Preventive Veterinary Medicine.


  Get
  Får
  Epidemiologi
  Smittskydd
  Tvärvetenskap
 • 2021-12-21 | Jenny Frössling

  Datormodell hjälper beslut om övervakning av paratuberkulos

  EU:s nya djurhälsolag ger oss nya förutsättningar och utmaningar att hålla svenska djur fria från allvarliga sjukdomar. För att skapa underlag inför strategiska beslut har SVA tagit fram en datormodell där både spridning och övervakning av paratuberkulos kan studeras. Resultaten pekar på goda möjligheter att behålla Sveriges goda djurhälsostatus.


  Nötkreatur
  Sjukdomsövervakning
  Djurhälsa
  Smittspridning
 • 2021-06-30 | SVA

  Vacciner bidrar till god djurhälsa både hos individen och i besättningen

  Vaccin ger upphov till immunitet som skyddar djuren mot sjukdomar orsakade av olika smittämnen. Tack vare ett omfattande bekämpningsprogram med vaccination utrotades boskapspest. Boskapspest är, tillsammans med smittkoppor som drabbar människor, en av de två sjukdomar i världen som officiellt har utrotats.


  alla djur
  Vaccin
 • 2021-05-24 | Arianna Comin

  Hundars livskvalitet god trots armbågsledsdysplasi (ED)

  Många hundar som i unga år diagnosticerats med lindrig armbågsledsdysplasi (ED) fick god livskvalitet trots diagnosen. Hundar som diagnosticerats med måttlig ED var mer nedsatta av hälta. Det visar en studie på 765 hundar som genomgått ED-röntgen i unga år. Mätningen gjordes när hundarna var cirka fem år gamla.


  Hund
  Livskvalitet
 • 2021-04-21 | Ylva Persson

  Ingen förekomst av MRSA bland svenska mjölkgetter

  En undersökning av 22 svenska besättningar med mjölkgetter har visat det glädjande resultatet att det inte förekommer MRSA, meticillinresistent Staphylococcus aureus. Men studien visade att smittskydd och hygien runt mjölkningen kan bli bättre.


  Get
  Antibiotikaresistens
  MRSA
  Smittskydd
  Hygien

Prenumerera på bloggen

Om Bloggen

Prenumerera på bloggen