Gå direkt till innehåll

Populärvetenskap

 • 2021-02-11 | SVA

  SVA-forskare bekämpar fågelinfluensan som Blå stjärna

  I januari 2021 drabbades Sveriges största anläggning för värphöns i Mönsterås kommun av ett utbrott av fågelinfluensa. En av dem som kallades in för att bekämpa utbrottet var Linda Engblom som till vardags är forskare vid SVA.


  Fjäderfä
  Fågelinfluensa
  Sjukdomsutbrott
  Totalförsvar
 • 2020-08-21 | Charlotta Fasth

  Skjuta med laser på bakterier – går det att bli ännu träffsäkrare?

  Sedan ett par år tillbaka används en helt ny teknik att ta reda på vilka bakterier som orsakar juverinflammation. En pilotstudie har undersökt om det går att förfina tekniken ännu mer, och även ta reda på ytterligare information om bakterierna som orsakat problemen. För vissa bakterier är det faktiskt möjligt!


  Nötkreatur
  Juverinflammation
  diagnostik
  Smittspårning
  Sjukdomskontroll
 • 2020-08-11 | Erika Chenais

  Unika sjukdomsegenskaper försvårar bekämpning av afrikansk svinpest

  Hög dödlighet, låg smittspridningshastighet och lång virusöverlevnad i miljön. Dessa tre specifika epidemiologiska egenskaper hos afrikansk svinpest skapar tillsammans ett unikt förhållande. Tillsammans bidrar de till utvecklingen av den pågående epidemin och gör utrotningen av sjukdomen till en utmaning.


  Gris
  vildsvin
  Sjukdomsövervakning
  Smittspridning
  Afrikansk svinpest
 • 2020-07-02 | Karin Artursson

  Samma gamla stafylokocker orsakar juverinflammationer

  En ny studie visar på en oförändrad arvsmassa hos Staphylococcus (S.) aureus (gula stafylokocker) över tid, och detta fynd är en nyckel i arbetet med att bekämpa juverinflammationer hos kor. Besättningar som har långvariga problem med S. aureus drabbas troligtvis av en och samma återkommande bakteriestam.


  Nötkreatur
  Smittspridning
  Juverinflammation

Prenumerera på bloggen

Om Bloggen

Prenumerera på bloggen