Gå direkt till innehåll
Populärvetenskap

Hårlöshet hos nötkreatur – ändrade rutiner utmanar läkemedelsbehov

Hårlöshet är vanligt hos nötkreatur som går utomhus utan tillgång till ligghall. För att få bukt med problemet krävs i dag förebyggande läkemedelsbehandlingar, men de leder till miljöpåverkan och motståndskraftigare parasiter. En SVA-studie visar att ändrade skötselrutiner motverkar hårlöshet och kan göra läkemedlen överflödiga.

Vissa djur- och skötselfaktorer kan kopplas ihop med ökad risk för hårlöshet hos nötkreatur, visar ny forskning från SVA. Foto: Katinca Fungbrant/Gård & Djurhälsan

Pälsen är viktig för djurets förmåga att hålla värmen. Om den glesas ut och kala fläckar uppstår kan djurets välfärd påverkas negativt. Löss är en vanlig orsak till hårlöshet, men behandling mot ohyra kan leda till att parasiterna blir motståndskraftiga till läkemedlen i fråga. Dessutom är många sådana läkemedel skadliga för miljön. Av de anledningarna gjorde vi en undersökning om hur hårlöshet kan förebyggas hos utegående nötkreatur utan tillgång till ligghall. I nuläget är det krav på att dessa djur får förebyggande läkemedelsbehandlingar mot ohyra.

Större djurgrupper drabbas mer

Löss tycktes vara den vanligaste orsaken till hårlöshet i studien. Foto: Katinca Fungbrant/Gård & Djurhälsan

Skrap- och hårprover togs från djur med hårlösa fläckar. Djuren undersöktes för löss, skabb och ringorm, beroende på vilka symtom de visade. Även frisk- och riskfaktorer samlades in som bland annat renhet, ålder och tillgång till vindskydd.

Hårlöshet bland de undersökta djuren var vanligt, och i de flesta fall orsakades den av löss. Resultaten visar att tidig läkemedelsbehandling mot ohyra av en grupp djur gav mindre hårlöshet. Vissa djur och djurgrupper klarade sig dock utan läkemedelsbehandling. Större grupper djur (över 68 stycken) drabbades mer av hårlöshet om de inte hade fått förebyggande läkemedelsbehandling.

Studien pekar även på en rad olika riskfaktorer. Smutsiga djur, större gruppstorlek, högre ålder, vissa raser och ströade liggytor kunde i denna studie kopplas till mer hårlöshet. Rena och färre djur i gruppen kan alltså bidra till att mindre mängder läkemedel behövs, men resultaten var inte helt vägledande och mer forskning behövs därmed. Vi vill till exempel inte avråda från strömaterial i form av till exempel halm där djuren har sina liggplatser.

Ett steg på vägen mot minskat läkemedelsbehov

Genom att lära oss mer om hur man förebygger håravfall kan vi fortsätta hålla lönsamma och produktiva utegångsdjur med god djurvälfärd, låg användning av läkemedel och minimal miljöpåverkan. Den här studien är ett steg på vägen mot mer kunskap, och i framtiden kanske de förebyggande läkemedelsbehandlingarna inte längre behövs.

Information om kontrollprogram

Nötkreatur som hålls som utegångsdjur, utan tillgång till ligghall, måste ingå i ”Kontrollprogrammet för utegångsdjur utan ligghall, nötkreatur” godkänt av Jordbruksverket. Ett av kontrollprogrammets grundkrav är att en förebyggande läkemedelsbehandling mot ohyra utförs för att säkerställa en intakt päls hela vintersäsongen.

Projektet var ett samarbete mellan SVA och Gård & Djurhälsan, finansierat av Jordbruksverket.

Läs mer om studien.

Prenumerera på bloggen

Om Bloggen

Prenumerera på bloggen