Gå direkt till innehåll

Renöga – bloggen

Vilken behandling kan sättas in vid smittsam ögoninflammation?

Renar med lindriga kliniska symtom, som blöt kind och rodnad i slemhinnan, bör isoleras och observeras i sjukhägn alternativt släppas ut på fribete eller skickas till slakt, för att minska smittspridningen.

Våren i antågande, snart dags för flytt igen. Foto: Karin Wallin Philippot/SVA

Vid förvärrade symtom, där slakt eller avlivning inte är aktuellt, rekommenderas att behandling av ögat påbörjas. Provtagning med provsvar ger en viktig vägledning i val av behandlingsstrategi, kom därför ihåg att skicka in prover till projekt Renöga!
Följande behandlingar kan vara aktuella:

 • Isolera drabbade renar.
 • Skölj rent ögat med steril koksaltlösning om det är varigt.
 • Lokalbehandling med antibiotika (som ges i ögat), minst 1–2 ggr/dag i 5–7 dagar.

eller

 • Systemisk behandling med antibiotika (som ges i halsmuskulaturen) ett fåtal gånger.
 • Eventuell smärtstillande och antiinflammatorisk behandling.

Vid förvärrade symtom är det viktigt att snabbt inleda behandlingen för att rädda ögat. Kontakta därför lokal veterinär för rådgivning gällande behandlingsstrategi under rådande omständigheter. Vid förskrivning av medicin krävs ett veterinärbesök.

Hur ser jag att renen är på väg att bli frisk igen?

Symtom såsom tårflöde, var, ljuskänslighet och smärta (som visar sig genom att renen kniper med ögat) samt svullnad ska förbättras under behandling. Grumligheten i hornhinnan kan kvarstå en tid innan ögat ser ut som vanligt igen.

ett friskt öga utan tårflöde där pälsen under ögat och på kinden är torr. Ytan på hornhinnan är jämn och glansig utan tecken på grumlighet eller ojämnheter
Bilden visar ett friskt öga utan tårflöde där pälsen under ögat och på kinden är torr. Ytan på hornhinnan är jämn och glansig utan tecken på grumlighet eller ojämnheter. Foto: Karin Wallin Philippot/SVA
Vid närmare undersökning av slemhinnan på ett friskt öga ses normala rosa slemhinnor och ingen svullnad.
Vid närmare undersökning av slemhinnan på ett friskt öga ses normala rosa slemhinnor och ingen svullnad. Foto: Karin Wallin Philippot/SVA
En läkt skada på hornhinnan framträder som en ljusgrå/vit fläck och består av ärrvävnad och utgör inte något problem för renen mer än en viss synnedsättning.
En läkt skada på hornhinnan framträder som en ljusgrå/vit fläck och består av ärrvävnad och utgör inte något problem för renen mer än en viss synnedsättning. Foto: Karin Wallin Philippot/SVA

Hornhinnan reagerar likt huden på skador och ärrbildning kan därför ses efter att ett sår läkt. Sår på hornhinnan kan orsakas av en infektion men även efter trauma mot ögat, till exempel orsakat av en pinne eller en hornspets (då är skadan ofta centralt belägen i ögat). När skadan läkt av kan en ljus-grå/vit fläck i området kvarstå. Inga symtom såsom tårflöde, var eller svullnad ses utan ögat ser i övrigt friskt ut med en jämn och glansig hornhinna. Förutom en viss synnedsättning störs inte renen av dessa redan läkta ärr-områden i hornhinnan. Vid osäkerhet kan renen observeras över några dagar. Om inga ytterligare symtom ses rör det sig om ett ärr.

 

Vilka symtom tyder på smittsam ögoninflammation?

Blöt kind kan vara de första symtomen på smittsam ögoninflammation.

Frisk vaja under samling. Foto: Lotta Berg/SLU

Klassiska symtom vid smittsam ögonsjukdom, som kan drabba ett eller båda ögonen, både på enskilda djur såväl som utbrott där sjukdomen kan sprida sig snabbt i en hjord, är någon av följande:

 • Tårflöde, klart eller varigt, som ger en blöt kind
 • Svullnad av ögat
 • Röda slemhinnor
 • Blå-grå skimrande hornhinna (som beror på vätskeutträde (ödem) i hornhinnan.
 • Renen kniper med ögat/håller ögat mera stängt än vanligt

Insamling av prov och kostnadsfri analys samt rådgivning vid utbrott av ögoninflammation pågår ännu inom projekt Renöga!

Läs mer om hur du går tillväga och får provtagningsmaterial och remiss Projekt renöga.

Symtomen kan ses på följande bilder:

två renar med allvarlig svullnad runt hela ögat, rikligt med var och med en blå-grå skimrande hornhinna
Hos dessa två renar isolerades renens herpesvirus (Cervint herpesvirus 2) med eller utan påföljande bakteriell infektion. Symtomen på bilderna är allvarliga med svullnad runt hela ögat, rikligt med var och med en blå-grå-skimrande hornhinna. Medicinsk behandling krävs för att stoppa förloppet och rädda ögat. Foto: Anonym
Ögats inre delar har påverkats och inflammerats
Om sjukdomen fortlöper utan åtgärd är sista stadiet att ögats inre delar även påverkas och inflammeras vilket leder till att ögat slutligen riskerar att spricka. I det här stadiet rekommenderas avlivning eftersom ögat inte går att rädda och tillståndet är mycket smärtsamt för renen. Foto: Anonym
Ett öga med varigt tårflöde och röd, svullen slemhinna
Ett öga med varigt tårflöde och röd, svullen slemhinna men utan synlig påverkan på hornhinnan (som är jämn, relativt klar och glansig fortfarande). På den här kalven påvisades en bakteriell infektion orsakad av klamydia och behandling sattes in. Foto: Anonym
Renkalv med mildare symtom där endast klart tårflöde och därmed blöt kind kan ses
Renkalv med lindrigare symtom där endast klart tårflöde och därmed blöt kind kan ses. Även pälsen är missfärgad (orange) av tårvätskan. Foto: Karin Wallin Philippot/SVA

Endast klart tårflöde kan renen själv klara av att läka ut. För att minska smittspridningen och för att skydda friska renar från att drabbas är det viktigt att minska stressen för renarna och isolera drabbade renar i ett separat sjukhägn.

I nästa inlägg berättar vi mer om behandling och hur man skiljer mellan smittsam ögoninflammation och andra ögonförändringar.

Vilka symtom kan tyda på problem i munhålan hos renar?

Just nu pågår flera utbrott av olika infektionssjukdomar på ren i Sápmi, bland annat i ögon och munhåla. Sjukdom i munhålan är renen särskilt känslig för, där förloppet ofta är snabbt, allvarligt och svårt att både upptäcka och behandla i tid.

Infekterat sår i läppen, oral nekrobacillos. Foto: Ulrika Rockström/Gård&Djurhälsan

Förändrat beteende såsom:

 • nedsatt aptit, äter snö mera frekvent/istället för foder
 • foderrester ligger kvar i munhålan, svårt att tugga
 • kladdiga mungipor, salivering
 • drar sig undan

Projekt Renöga bistår även med diagnostik och rådgivning vid infektionssjukdomar i munhålan. Orsakerna till att problemen uppstår kan vara många och det gäller att upptäcka symtomen snabbt för att hinna bromsa smittspridningen och begränsa antalet sjuka djur. Genom att kontakta projektet vid problem kan vi tillsammans få mera kunskap om bland annat riskfaktorer och förebyggande åtgärder.

Vad vet vi om orsaker till infektionssjukdomar i munhåla på ren?

Orf

Blomkålsliknande förändringar orsakat av orfvirus
Blomkålsliknande förändringar orsakat av orfvirus. Foto: Ulrika Rockström/Gård&Djurhälsan

Är ett virus som framför allt förekommer hos får och get. Symtomen börjar med mindre blåsor, både i munhålan (tandkött, tunga, kinder, insida läppar) och på huden (läppar, mule) som utvecklas vidare till variga blåsor/sår som slutligen utvecklas till blomkålsliknande lesioner. Sekundära bakterieinfektioner som oral nekrobacillos kan sedan förvärra ytterligare.

Nekrobacillos

Orsakas av den anaeroba bakterien Fusobacterium necrophorum som normalt finns i våmmen hos friska renar men som vid småsår (till exempel orsakade av andra infektioner såsom herpes eller orf) infekterar vävnaden och orsakar vävnadsdöd (nekros). Vid infektion kan bakterien tränga in i blodkärl och på så vis sprida sig vidare i kroppen. På ren orsakar den vanligen infektion i munhålan, oral nekrobacillos även kallat njunnevikke, men den kan även orsaka våmnekroser (se bild) följt av bukhinneinflammation. Samma bakterie ligger bakom fotröta, slubbo, som senast är rapporterat på vildren i Norge.

Infektion i våmväggen orsakat av Fusobacterium necrophorum, allimentär nekrobacillos
Infektion i våmväggen orsakat av Fusobacterium necrophorum, allimentär nekrobacillos. Foto: Ulrika Rockström/Gård&Djurhälsan

Glöm inte bort renens munhåla!

Projekt Renöga sysslar även med renens munhåla där de infektioner som kan ställa till det främst är orf och oral nekrobacillos. Kontakta projektet om ni upplever symtom från munhålan på renar för att få kostnadsfri analys och rådgivning!

Renens munhåla är känslig för infektionssjukdomar. Foto: Karin Wallin Philippot/SVA

Infektion i munhålan kan leda till allvarliga symtom.

Ren med tecken på infektion i munhålan orsakat av orf (A) och oral necrobacillos (B och C)
Ren med tecken på infektion i munhålan orsakat av orf (A) och oral necrobacillos (B och C). Foto: Ulrika Rockström/Gård&Djurhälsan, SSR:s bildarkiv.
norrsken i kiruna
Tarandus första workshop hölls i Kiruna. Foto: Karin Wallin Philippot/SVA

Det händer mycket inom forskning på ren i Norden just nu! Allt från beteende- och sömnforskning till forskning på viktiga infektionssjukdomar och parasiter - visste ni att renen ofta sover när de idisslar och att dygnsrytmen ’suddas ut’ under den mörkaste respektive ljusaste årstiden?

Under november har ett första möte ägt rum i Kiruna inom NKJ-nätverket Tarandus, där forskare och intressenter från Norge, Finland, Island och Sverige träffas för att nätverka och diskutera renens hälsa och välfärd kopplad till klimatförändringen. Nästa möte kommer att ske i Finland under våren.

 Läs mer om Tarandus nätverk.

TARANDUS logga
TARANDUS logga. Illustrerad av Karen-Ann Hurri

 

 

Kom ihåg att skicka in prov från ögon!

Om ni ser flera renar med rinnande ögon och blöt kind (tårflöde), röda ögon, variga eller svullna ögon är ni välkomna att skicka in prov för kostnadsfri analys inom projektet.

Kalv med svullet öga, tårflöde och sårigt ögonlock. Foto: Karin Wallin Philippot/SVA

Läs mer om hur du går tillväga och får provtagningsmaterial och remiss.

Provtagning med eSwab i ögats slemhinna
Provtagning med eSwab i ögats slemhinna. Foto: Karin Wallin Philippot/SVA

Vid en samling hittade vi många kalvar med såriga ögonlock och blöt kind. Vi hoppas hitta svaret på bakomliggande orsak efter provtagning i fält och biopsi (som togs efter slakt).

Hör av er om ni har frågor rörande provtagning eller symtom, via e-post eller på telefon 018-67 52 39.

Prenumerera på bloggen

Om Bloggen

Prenumerera på bloggen