Gå direkt till innehåll

Renögabloggen

 • 2024-06-17 | Karin Wallin Philippot

  Glad sommar önskar RenögaBloggen!

  I samband med att SVA ställde ut på SSR:s Landsmöte den 29-30 maj i Stockholm, informerades bland annat om delresultat från enkäten om ”Effekter av utfodring på renens hälsa” som avslutades hösten 2021 och som under 2023 publicerats i en vetenskaplig artikel inom projekt Renöga.


  Ren
  Smittsam ögoninflammation
  Enkät
  Utfodring
 • 2024-05-15 | Karin Wallin Philippot

  Nu börjar ett nytt renskötselår!

  Kalvningstider innebär att ett nytt renår har startat, i samband med detta postade ”Reinhelsetjensten”, vid Norges veterinärinstitut, ett inlägg om tips på mjölkersättning till renkalv som mist sin vaja. Ett tillvägagångssätt är att istället ge mjölkersättning avsedd för får.


  Renkalv
  Mjölkersättning
 • 2022-12-22 | Karin Wallin Philippot

  Bästa sättet att förebygga ögonsjukdomar hos ren

  En fråga som har kommit in till projekt Renöga är vad det bästa sättet är för att förebygga ögonsjukdomar hos renar, och om man kan göra något i förebyggande syfte vid utfodring i hägn?


  Ren
  ögonsjukdom
  stödutfodring
  förebygga

Prenumerera på bloggen

Om Bloggen

Prenumerera på bloggen