Gå direkt till innehåll

Renögabloggen

 • 2024-05-15 | Karin Wallin Philippot

  Nu börjar ett nytt renskötselår!

  Kalvningstider innebär att ett nytt renår har startat, i samband med detta postade ”Reinhelsetjensten”, vid Norges veterinärinstitut, ett inlägg om tips på mjölkersättning till renkalv som mist sin vaja. Ett tillvägagångssätt är att istället ge mjölkersättning avsedd för får.


  Renkalv
  Mjölkersättning
 • 2022-12-22 | Karin Wallin Philippot

  Bästa sättet att förebygga ögonsjukdomar hos ren

  En fråga som har kommit in till projekt Renöga är vad det bästa sättet är för att förebygga ögonsjukdomar hos renar, och om man kan göra något i förebyggande syfte vid utfodring i hägn?


  Ren
  ögonsjukdom
  stödutfodring
  förebygga
 • 2022-09-22 | Karin Wallin Philippot

  Fynd i ögonsvabbar från ren - vad har vi hittat fram till nu?

  Insamlingen av ögonsvabbar från ren med och utan smittsam ögoninflammation har pågått sedan vintern 2019 och fortsätter, men vad har vi hittat fram till nu? En sammanställning av delresultaten har gjorts och redovisats på ’World Buiatrics Congress’ (WBC) i Madrid, samt under ren-nätverket Tarandus senaste möte i Rovaniemi, under sensommar/höst.


  Ren
  ögonsvabbar
  Alfaherpesvirus
  klamydia
  IKC
  Smittsam ögoninflammation

Prenumerera på bloggen

Om Bloggen

Prenumerera på bloggen