Gå direkt till innehåll
Renögabloggen

Bästa sättet att förebygga ögonsjukdomar hos ren

En fråga som har kommit in till projekt Renöga är vad det bästa sättet är för att förebygga ögonsjukdomar hos renar, och om man kan göra något i förebyggande syfte vid utfodring i hägn?

Utfodring på fribete minskar risken för utbrott av smittsamma sjukdomar, om krubbor används är god hygien och tillräckligt antal viktigt (max 10-15 renar/krubba) och avstånd mellan krubborna, för att undvika trängsel. Foto: Karin W Philippot/SVA.

Det bästa sättet att förebygga ögonsjukdom och andra smittsamma infektionssjukdomar är att hålla sin renhjord i så god kondition som möjligt, att undvika stress och situationer där renarna är i nära kontakt med varandra. Och just nödutfodring leder ofta till både stress och ökad kontakt och därmed risk för smittspridning av infektionssjukdomar. I en nyligen genomförd enkätundersökning i Norge och Sverige var utbrott av smittsam ögoninflammation vanligare vid utfodring i hägn jämfört med på fribete.

Att tänka på vid nödutfodring

Vid situationer där man tvingas nödutfodra renar finns det en del att tänka på, bland annat:

 • Om möjligt helt undvika att utfodra renar i hägn, utan i stället utfodra på fribete
 • Helst undvika krubbor, eftersom risken för smittspridning mellan renarna ökar.
 • Krubbor är en fördel om utfodringen sker på samma plats en längre tid

Utfodring i hägn

Men om man nu ändå bestämmer sig för att utfodra i hägn?

 • Planera utfodringen i tid och börja utfodra innan renarna är i sämre kondition, för att de ska klara av foderomställningen
 • Ha en tillvänjningsperiod på minst två till tre veckor
 • Hägnet ska vara tillräckligt stort och av varierad terräng
 • Ren snö eller annan vattenkälla ska finnas och hygienen ska vara god (på mark och i ev. krubbor)

Ta hjälp av andra som har erfarenhet av utfodring om någon osäkerhet råder.

Renar äter stöfoder ur en krubba i ett hägn.
Det finns krubbor med och utan ben i olika storlek. Foto: Heidi Rautiainen/SLU.

Förebyggande åtgärder

Några förebyggande åtgärder vid ögonsjukdom är:

 • Att genast dra ut och isolera renar med tecken på ögonsjukdom, eller annan sjukdom
 • Vid smitta i ett hägn: att släppa ut de friska renarna på fribete med stödutfodring, eller i separat hägn, för att skydda de friska renarna från de som uppvisar tecken på sjukdom
 • Aldrig ta in nya renar eller renar i sämre skick i ett redan fungerande hägn utan att de först vistats några veckor i ett ”välkomsthägn”
 • Konsultera veterinär vid behov

Läs mer i SSR:s nyligen framtagna broschyr om nödutfodring och vad man ska tänkt på här; Nödutfodring – Svenska Samernas Riksförbund (sapmi.se)

Prenumerera på bloggen

Om Bloggen

Prenumerera på bloggen