Gå direkt till innehåll
Renögabloggen

Ett nytt ren-år har börjat!

Det nya ren-året börjar i samband med kalvningen! Nätverket Tarandus har även hunnit med en andra workshop med Island som värd och där temat var vilda renar.

Det är mycket viktigt med lugn och ro för vaja och kalv runt tiden innan, under och efter kalvning, för att de ska ha tid att knyta an, beta och dia. Foto: Karin Wallin Philippot/SVA

Logotyp med det latinska namnet Tarandus för ren, och profiler av renar på rad.
Illustration: Karen-Ann Hurri

Bland annat presenterades en nyligen genomförd norsk studie där 280 fällda renar på Island undersöktes. Ingen av renarna hade antikroppar mot renens alfaherpesvirus (CvHv2), som är en känd orsak till ögoninflammation hos våra renar i Sápmi. Däremot kunde orf-viruset påvisas (via PCR) på två vuxna renar.

Vi fick även höra om skogsren i Finland, svalbardrenen och Norges vilda renar och hur det går för dem. Svenska vildrenen är utrotad, vi har bara tamren i Sverige.
Gästföreläsare Anne Gunn från Kanada berättade också om populationsfluktuationer av caribou i Nordamerika. En viktig lärdom vi tog med var att vi behöver utveckla våra system för övervakning för att hinna göra åtgärder i tid för att motverka att populationer av vilda renar minskar kraftigt. I Kanada har vissa populationer av caribou minskat rejält, över 30 till 40 procent, innan åtgärder hunnit sättas in.

Renkalvar, en brun och en vit.
Renskötselåret startar på nytt i samband med kalvningen som i huvudsak sker under maj månad. Foto: Karin Wallin Philippot/SVA

 

 

Prenumerera på bloggen

Om Bloggen

Prenumerera på bloggen