Gå direkt till innehåll
Renögabloggen

Glad sommar önskar RenögaBloggen!

I samband med att SVA ställde ut på SSR:s Landsmöte den 29-30 maj i Stockholm, informerades bland annat om delresultat från enkäten om ”Effekter av utfodring på renens hälsa” som avslutades hösten 2021 och som under 2023 publicerats i en vetenskaplig artikel inom projekt Renöga.

Betande renar. Foto: Dan Tjell

Totalt svarade 76 renägare (33 från Norge och 43 från Sverige) varav 54 (71 %) hade observerat symtom på smittsam ögoninflammation under de senaste 10 åren. Den vanligaste symtomen som observerades var blöt kind (a), följt av blå-grå hornhinna och röd slemhinna (b-c). Flest observationer på symtom rapporterades under höst och vinter. Slakt och gruppering var två åtgärder som utfördes för att minska smittspridningen.

Den svåra vintern 2019/2020 var associerad med utbrott av smittsam ögoninflammation och 61 renägare (80 %) utfodrade sina renar den vintern.

Ett samband mellan utfodring i hägn och utbrott av smittsam ögoninflammation påvisades. Utfodring på fribete hade däremot inget samband med utbrott. Resultaten pekade även på att smittsam ögoninflammation främst drabbade kalvar. Vidare studier behövs för att klargöra dessa samband.

Bilder på renögon med tilltagande grad av inflammation. Foto: Karin Wallin Philippot, SVA & SRR:s bildarkiv

Projekt Renöga planerar i samarbete med SSR att utföra djupintervjuer av renägare med erfarenhet av smittsam ögoninflammation, med start under hösten, för att ytterligare öka kunskapen om sjukdomen. Kontakta oss om du är intresserad av att delta.

Läs hela artikeln baserad på enkätstudien här.

Prenumerera på bloggen

Om Bloggen

Prenumerera på bloggen