Gå direkt till innehåll
Spjuverbloggen
Populärvetenskapligt om juverhälsa

Bland kor och veterinärer i Bangladesh

Sedan i januari i år leder SVA tillsammans med Chittagong Veterinary and Animal Sciences University (CVASU) ett treårigt projekt, finansierat av Vetenskapsrådet, som syftar till att utveckla ett juverhälsoprogram i Bangladesh.

 

En cyklist passerar Chittagong Veterinary and Animal Sciences University i Bangladesh
Chittagong Veterinary and Animal Sciences University.

 

Bangladesh, som betyder Bengalens land, är en republik i Sydasien vid Bengaliska viken, mellan Indien och Burma, Nepal och Bhutan.

Det är världens åttonde mest befolkade land och eftersom det är ett ganska litet land till ytan är det ett av de mest tätbefolkade länderna i världen.

Majoriteten av befolkningen är bengaliska muslimer, följt av bengaliska hinduer, med diverse buddhistiska och kristna samhällen.

Det officiella språket är bengali.

Källa: Wikipedia

 

Deltagare i projektet Udder health control programme in developing countries
Dr Mizanur Rahman, ansvarig för projektet på plats, med sin familj och delar av projektgruppen.

 

Bangladesh är ett fattigt land, men ekonomin är i snabb utveckling och jordbruket är en mycket viktig sektor.

Ett av de områden som det satsas på är mjölkproduktionen. De flesta mjölkbesättningar i Bangladesh är småskaliga med antingen inhemska mjölkkor eller inkorsade med holstein. Getter hålls också i stor utsträckning för mjölkproduktion.

I Bangladesh ses en ökad efterfrågan på mjölk, men idag kan inte den inhemska produktionen svara upp mot efterfrågan på grund av för dålig produktivitet. Sannolikt är bristande juverhälsa en viktig anledning till att många kor producerar för lite mjölk.

 

Två kor i ladugård i Bangladesh
Många mjölkkor är korsningar mellan lokala raser och holstein.

 

Vårt projekt syftar till att genom en juverhälsokampanj, riktad till veterinärer och lantbrukare, förbättra juverhälsan hos bangladeshiska mjölkkor för att få friskare djur och bättre lönsamhet. Dessutom kan antibiotikaanvändningen minska om korna förblir friska.

Vi kommer dessutom att genomföra en mindre fältstudie för få en bild av mastitförekomst och orsakande smittämnen.

I maj i år inleddes vårt projekt med en juverhälsoverkstad, ”Udder health control programme in developing countries: Learning from each other and sharing global experiences”, där veterinärer och lantbrukare från Bangladesh, grannländer och andra delar av världen träffades för att dela med sig av erfarenheter om hur ett juverhälsoprogram bäst kan byggas upp i ett låginkomstland. I samband med detta besökte vi också mjölkgårdar runt staden Chittagong.

 

En svart bengalget i ett stall i Bangladesh
Get av rasen svart bengal. Det är en liten och fruktsam get med ganska låg mjölkproduktion.

 

Jag hoppas kunna återkomma med mer information om projektet vad det lider.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild från workshop om kors hälsa i Bangladesh
SVA:s anförande under den ceremoniella delen av programmet.
Mjölkkobesättning i Bangladesh
Den här gården hade fläktar, men det märktes att korna led i värmen. Holstein är verkligen inte bästa rasen i ett tropiskt klimat.
En ung tjur ligger i ladugården i Bangladesh
En vacker tjur som passar bättre i det varma klimatet än holsteinkon i bakgrunden.

 

Prenumerera på bloggen

Om Bloggen

Prenumerera på bloggen