Gå direkt till innehåll
Spjuverbloggen
Populärvetenskapligt om juverhälsa

Nya rön om bakteriefynd vid klinisk mastit hos mjölkkor

Kunskap om vilka bakterier som förekommer vid klinisk mastit och om deras antibiotikakänslighet är viktig för att kunna optimera behandling och förebyggande åtgärder.

Bakteriefynd vid klinisk mastit hos kor 2013-2018
Distribution (%) av bakteriologiska diagnoser från fall av kliniska mastiter i den nationella studien från 2013-2018.

Den senaste nationella undersökningen gjordes 2002–2003 varför det är dags för en uppdatering av läget i landet. Sedan 2013 skickar distriktsveterinärer in mjölkprov från fall av klinisk mastit till SVA för undersökning i ett projekt finansierat av Jordbruksverket via SvarmPat.

Nyligen gjordes en sammanställning av de prover som kom in under 2013–2018. Totalt identifierades 827 diagnoser från 733 kor spridda i landet. Det vanligaste fyndet i detta material liksom i den förra studien var Staphylococcus aureus som återfanns i 28 % av proverna. Av dessa bakterieisolat var endast 3 % resistenta mot penicillin vilket är en minskning jämfört med den förra undersökningen. De näst vanligaste fynden var Streptococcus dysgalactiae (15 %) och Escherichia coli (15 %) följt av Streptococcus uberis (11 %). Resultaten visar att fördelningen av juverbakterier vid klinisk mastit inte ändrats mycket sedan 2002–2003.

Tre cirkeldiagram visar bakteriefynd vid juvermastit 1994, 2002 och 2013.
Jämförelse i distribution (%) mellan de tre nationella studierna.

Prenumerera på bloggen

Om Bloggen

Prenumerera på bloggen