Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Licensjakt på björn 2017

Här hittar du sammanfattande information om licensjakten på björn 2017 (start 21 augusti) med tilldelning och hur många djur som skjutits inom respektive område. Sidan uppdateras efter att länsstyrelsens besiktningsmän har besiktigat fällda björnar och rapporterat information. SVA uppdaterar tabellerna dagligen under kontorstid på vardagar. Övrig tid sker uppdatering i mån av tid och möjlighet.  För att se vad som ingår i respektive område, samt för övriga detaljer rörande licensjakten hänvisas till respektive länsstyrelse. Jakten inleddes den 21 augusti och fick pågå som längst till och med 15 oktober 2017. Licensjakten avslutades när den sista tilldelade björnen fälldes i Dalarna område 1, den 10 oktober 2017.

Karta: Visas en kartbild med helt blå bakgrund eller från Östersjön utanför Hudiksvall, eller vid Afrika beror detta på att det i nuläget saknas koordinater på ett eller flera djur. Alla skjutna djur kartläggs så snart SVA har fått in dessa uppgifter. Det går att hitta andra fällda djur i aktuellt jaktområde om man förflyttar sig till rätt geografiska område på kartan.

Tabellen uppdaterad:

2019-06-04
Område Tilldelning Fällda Återstående Kommentar
Värmland 2 2 Jakten avlyst Karta
Dalarna 1 8 8 Jakten avlyst Karta
Dalarna 2 30 30 Jakten avlyst Karta
Dalarna 3 8 8 Jakten avlyst Karta
Dalarna 4 2 2 Jakten avlyst Karta
Gävleborg 1 24 24 Jakten avlyst Karta
Gävleborg 2 6 7 Jakten avlyst Karta
Jämtland 1A+1B 30 30 Jakten avlyst Karta
Jämtland 2A+2B 40 40 Jakten avlyst Karta
Västernorrland 1+2 40 42 Jakten avlyst Karta
Västerbotten 26 26 Jakten avlyst Karta
Hela landet 216 219 Karta
Nr ID-nummer Datum Kön Ålder Vikt Kommun Anmärkning
1 2017-ZN-39 27/8 ?
Krokom
påskjuten, avräknad
2 M494182 21/8 Hane 6
186
Bräcke
2b
3 M494222 22/8 Hane 0
20
Strömsund
2b, slaktvikt
4 M494223 22/8 Hane 5
132
Strömsund
2b, passad vikt
5 M494224 22/8 Hona 2
58
Strömsund
2a, passad vikt
6 M494225 22/8 Hona 3
79
Strömsund
2a
7 M494226 22/8 Hona 5
134
Strömsund
2b
8 M494227 21/8 Hane 11
252
Strömsund
2a
9 M494228 22/8 Hane 8
229
Strömsund
2b
10 M494229 22/8 Hona 6
103
Strömsund
2b
11 M494235 22/8 Hane 2
102
Bräcke
2b
12 M494238 21/8 Hona 11
140
Strömsund
2a
13 M494239 21/8 Hane 8
170
Strömsund
2b
14 M494240 21/8 Hona 12
133
Strömsund
2b, slaktvikt
15 M494241 23/8 Hane 2
68
Strömsund
2a
16 M494242 23/8 Hona 2
80
Strömsund
2b
17 M494243 22/8 Hane 3
106
Strömsund
2b
18 M494259 23/8 Hona 7
112
Krokom
2a
19 M494260 24/8 Hane 1
80
Strömsund
2a
20 M494281 22/8 Hane 5
182
Strömsund
2b
21 M494283 22/8 Hane 4
125
Strömsund
2b
22 M494284 23/8 Hona 1
49
Strömsund
2b
23 M494285 22/8 Hane 3
127
Strömsund
2a
24 M494286 24/8 Hane 2
81
Strömsund
2a
25 M494287 24/8 Hona 3
82
Strömsund
2b
26 M494288 23/8 Hona 2
80
Strömsund
2b
27 M494289 23/8 Hane 4
121
Strömsund
2b
28 M494290 24/8 Hona 8
167
Krokom
2b
29 M494291 24/8 Hona 5
108
Strömsund
2b
30 M494292 24/8 Hona 9
102
Strömsund
2a, slaktvikt
31 M494293 24/8 Hona 10
144
Strömsund
2a, slaktvikt
32 M494294 24/8 Hona 3
96
Krokom
2a, slaktvikt
33 M494295 24/8 Hane 8
271
Krokom
2a, slaktvikt
34 M494296 24/8 Hona 2
62
Strömsund
2b
35 M494303 25/8 Hane 5
150
Krokom
2a
36 M494332 27/8 Hona 11
142
Krokom
2a
37 M494336 25/8 Hane 5
114
Strömsund
2a
38 M494340 27/8 Hona 6
134
Strömsund
2a
39 M494353 30/8 Hona 3
100
Strömsund
2a
40 M494374 2/9 Hona 6
181
Strömsund
2a